Import a export popisků

Některé programy generují a ukládají jednoduché jednořádkové popisky k souborům do speciálního souboru umístěného ve stejné složce. Tyto soubory se většinou nazývají descript.ion, 0index.txt, files.bbs apod. Pomocí Informace | Import a export dat | Exportovat popisky a Importovat popisky můžete tyto popisky vyexportovat do souborů nebo naimportovat. Můžete si zvolit, zda použije jako popisek položku Název nebo Popis.

Při exportu popisků dojde k přepsání původních popisků souborů. Pokud je vybraná volba Zachovat popisky ostatním souborům bude použit původní soubor s popisky, v opačném případě se popisky souborů, které nebyly vybrány, nezachovají.

Při volbě Exportovat jako skrytý soubor bude mít soubor nastaven atribut skrytý (hidden), proto nebude ve většině programů viditelný.