Porovnat obrázky

Funkce porovnat obrázky je určena pro souběžné prohlížení více obrázků za účelem výběru těch nejvhodnějších. Funkci je možné vyvolat z modulu Správce pomocí Zobrazit | Porovnat obrázky [Ctrl+J].

Vzhled je rozdělen na několik sektorů podle režimu zobrazení: Jeden náhled, Dva náhledy pod sebou, Dva náhledy vedle sebe, Tři náhledy pod sebou, Tři náhledy vedle sebe nebo Čtyři náhledy.

Jeden z náhledů je vždy aktivní a zvýrazněný červeným rámečkem. Tento aktivní obrázek je možné kopírovat nebo přesunout do jiné složky, případně smazat soubor z disku. Kliknutím na náhled souborů je možné jej zaměnit za jiný obrázek. Zaměnit jej lze i tlačítky Předcházející souborNásledující soubor, tyto funkce automaticky přeskakují již zobrazené soubory.

Ostatní funkce řídí zobrazení v náhledech – zvětšení obrázků a zobrazení histogramu, přepalů a přídavných informací o souboru.

Pokud je zapnuta volba Zobrazit | Informace, je pod každým náhledem obrázku zobrazen panel s informacemi o obrázku a ovládací prvky pro nastavení hodnocení obrázku a barevné značky.

Kolečko myši je možné použít pro rychlé zobrazení obrázku z jednoho náhledu v náhledu jiném. V režimu se dvěma obrázky stačí v kterémkoliv místě náhledu stlačit kolečko a po dobu držení kolečka se v tomto náhledu zobrazí protilehlý obrázek. Tento obrázek je zvýrazněn modrým rámečkem. V režimech s více obrázky je volba „protilehlého“ obrázku složitější. Je třeba držet kolečko v oblasti, která by odpovídala pozici požadovaného obrázku, kdyby byl aktivní náhled rozdělen na pomyslné sektory stejným způsobem, jako je rozdělena celá náhledová plocha. Je-li například vybráno zobrazení Tři náhledy vedle sebe, pak je každý náhled rozdělen do tří svislých sektorů a například kliknutím do levého sektoru (tj. levé třetiny) zobrazíte v aktivním náhledu obrázek z náhledu zcela vlevo.

V dialogu Možnosti | Porovnání obrázků lze nastavit ovládání kolečkem myši a informace, které se zobrazují pod náhledem obrázku.