Editor

V tejto sekcii sa nastavujú parametre ovplyvňujúce správanie a vzhľad Editora.

Voľbou Ovládanie kolieskom myši je možné nastaviť chovanie Editora pri točení kolieskom myši, je možné meniť mierku obrázka alebo prechádzať na ďalší alebo predchádzajúci obrázok. Kým bude pri točení kolieskom myši stlačený kláves [Ctrl], bude sa vždy meniť mierka obrázka.

Zmeniť je možné aj Umiestnenie hlavného panela nástrojov, v predvolenom nastavení je panel nástrojov umiestnený horizontálne v bočnom paneli, je možné zvoliť aj vertikálnu orientáciu panela a jeho umiestnenie naľavo alebo napravo do obrázka.

Zatemnenie okolia pri oreze určuje mieru zakrytia oblasti, ktorá bude z obrázka odstránená pri oreze.

Pri zapnutej voľbe Animovať obrys výberu sa bude obrys vybratej časti obrázka „pohybovať“ tak, aby bol zreteľnejší. Ak zaznamenáte pri animácii výberu nezvyklé javy ako blikanie obrazovky či výrazné spomalenie behu programu, túto voľbu vypnite.

Ďalšia položka riadi Ponúkanú cestu pri „Uložiť ako…“ v Editore. Tá sa určuje podľa predchádzajúcej použitej cesty alebo podľa aktuálneho otvoreného súboru (ak existuje).

Zmeniť je možné Priečinok pre dočasné súbory Editora, ktorý sa využíva pri práci s veľkými súbormi v Editore.

Voľba Povoliť zastaraný nástroj Prechodový filter vráti do Editora funkciu Prechodový filter.