Import a export popisov

Niektoré programy generujú a ukladajú jednoduché jednoriadkové popisky k súborom do špeciálneho súboru umiestneného v tom istom priečinku. Tieto súbory sa väčšinou nazývajú descript.ion, 0index.txt, files.bbs a pod. Pomocou Informácie | Import a export dát | Exportovať popisky a Importovať popisky môžete tieto popisky vyexportovať do súborov, alebo importovať. Môžete si zvoliť, či použije ako popisok položku Názov alebo Popis.

Pri exporte popiskov dôjde k prepísaniu pôvodných popiskov súborov. Ak je vybraná voľba Zachovať popisky ostatným súborom bude použitý pôvodný súbor s menovkami, v opačnom prípade sa menovky súborov, ktoré neboli vybrané, nezachovajú.

Pri voľbe Exportovať ako skrytý súbor bude mať súbor nastavený atribút skrytý (hidden), preto nebude vo väčšine programov viditeľný.