Načítať kľúčové slová

Voľbou Import a export dát | Načítanie kľúčových slov vykonáte načítanie kľúčových slov zo všetkých súborov podľa voľby.

Zoner Photo Studio ukladá kľúčové slová priamo do obrázkových súborov do oblasti EXIF. Kľúčové slová sa tak nemôžu z obrázka stratiť ani keď ich premiestnite inam.

Túto funkciu odporúčame použiť napríklad pri prechode z predchádzajúcich verzií programu. Zoner Photo Studio tak bude mať kompletný zoznam použitých kľúčových slov a bude ich ponúkať v dialógoch pre hľadanie a pridanie kľúčových slov.