Porovnať obrázky

Funkcia porovnať obrázky je určená pre súbežné prezeranie viacerých obrázkov na účel výberu tých najvhodnejších. Funkcia sa dá vyvolať z modulu Správca pomocou Zobraziť | Porovnať obrázky [Ctrl+J].

Vzhľad je rozdelený na niekoľko sektorov podľa režimu zobrazenia: Jeden náhľad, Dva náhľady pod sebou, Dva náhľady vedľa seba, Tri náhľady pod sebou, Tri náhľady vedľa seba alebo Štyri náhľady.

Jeden z náhľadov je vždy aktívny a zvýraznený červeným rámčekom. Tento aktívny obrázok sa dá kopírovať alebo presunúť do iného priečinka, prípadne zmazať súbor z disku. Kliknutím na náhľad súborov je možné ho zameniť za iný obrázok. Zameniť sa dá aj tlačidlami Predchádzajúci súborNasledovný súbor, tieto funkcie automaticky preskakujú už zobrazené súbory.

Ostatné funkcie riadia zobrazenie v náhľadoch – zväčšenie obrázkov a zobrazenie histogramu, prepalov a prídavných informácií o súbore.

Ak je zapnutá voľba Zobraziť | Informácie, je pod každým náhľadom obrázka zobrazený panel s informáciami o obrázku a ovládacie prvky pre nastavenie hodnotenia obrázkov a farebné značky.

Koliesko myši sa dá použiť na rýchle zobrazenie obrázka z jedného náhľadu v inom náhľade. V režime s dvoma obrázkami stačí v ktoromkoľvek mieste náhľadu stlačiť koliesko a počas držania kolieska sa v tomto náhľade zobrazí protiľahlý obrázok. Tento obrázok je zvýraznený modrým rámčekom. V režimoch s viacerými obrázkami je voľba „protiľahlého“ obrázka zložitejšia. Je treba držať koliesko v oblasti, ktorá by zodpovedala pozícii požadovaného obrázka, ak by bol aktívny náhľad rozdelený na pomyselné sektory rovnakým spôsobom ako je rozdelená celá náhľadová plocha. Ak je napríklad vybrané zobrazenie Tri náhľady vedľa seba, tak je každý náhľad rozdelený do troch zvislých sektorov a napríklad kliknutím do ľavého sektora (t.j. ľavej tretiny) zobrazíte v aktívnom náhľade obrázok z náhľadu celkom vľavo.

V dialógu Možnosti | Porovnanie obrázkov sa dá nastaviť ovládanie kolieskom myši a informácie, ktoré sa zobrazujú pod náhľadom obrázka.