Záloha originálu

Na tejto záložke je možné zapnúť automatické vytváranie záloh originálu. Funkcia je popísaná v kapitole Záloha originálu.

Zálohy originálu sa vytvárajú vo zvláštnom priečinku – tzv. úložisku. Kliknutím na tlačidlo Prechádzať… je možné zmeniť umiestnenie priečinka so zálohami originálu. Je vhodné umiestniť ho na disk s dostatkom voľného miesta a zároveň s rýchlym prístupom (optimálne rovnaký disk, kde je umiestnený archív fotografií).

Ďalej je možné zistiť Veľkosť priečinka so zálohami originálu. Je možné aj Zmazať zálohy originálu, čím sa všetky originálne súbory odstránia a nebude možné sa k nim neskôr vrátiť.