Efekty

Efekty na obrázky lze aplikovat v Editoru z nabídky Efekty a v nabídce okna Průzkumník Upravit | Efekty.

Úpravy prováděné v okně Průzkumník se aplikují ihned do souborů bez možnosti vrácení zpět!

Pracujte vždy na pracovních kopiích originálních souborů.

Stará fotografie

Oblíbený fotografický a filmový efekt, jinak zvaný také sépie. Posuvníkem nastavíte „stáří“ fotografie.

Volba Upravit | Efekty | Stará fotografie… v nabídce okna Průzkumník a Efekty | Stará fotografie… v nabídce Editoru.

Přidat zrno

Navozuje pocit efektu vysoké citlivosti filmu. Základní parametry efektu jsou množství zrna a typ zrna. Volba barevné zrno přepíná mezi monochromatickým a různobarevným zrnem.

Volba Upravit | Efekty | Přidat zrno… v nabídce okna Průzkumník a Efekty | Přidat zrno… v nabídce Editoru.

Více informací

Jak přidat zrno do černobílé fotografie

Exploze

Vytváří podobný efekt, jako kdybyste dali obrázek za výplň prosklených pokojových dveří. Nastavuje se síla efektu.

Volba Upravit | Efekty | Exploze… v nabídce okna Průzkumník a Efekty | Exploze… v nabídce Editoru.

Olejomalba

Obrázek vypadá, jako by byl malován tahy štětce. Nastavuje se síla efektu.

Volba Upravit | Efekty | Olejomalba… v nabídce okna Průzkumník a Efekty | Olejomalba… v nabídce Editoru.

Více informací

Naučte se pracovat s olejomalbou

Vlny

Obrázek vypadá, jako by byl v odlesku vodní hladiny s kruhovými vlnami (po vhození předmětu). Nastavuje se síla efektu.

Volba Upravit | Efekty | Vlny… v nabídce okna Průzkumník a Efekty | Vlny… v nabídce Editoru.

Kresba tužkou

Obrázek vypadá, jako by byl kreslen pastelkami ve stylu pouličních karikaturistů. Nastavuje se síla efektu.

Volba Upravit | Efekty | Kresba tužkou… v nabídce okna Průzkumník a Efekty | Kresba tužkou… v nabídce Editoru.

Pixelizace

Změní kvalitu obrázku „kostičkováním“. Volitelná je šířka pixelu.

Volba Upravit | Efekty | Pixelizace… v nabídce okna Průzkumník a Efekty | Pixelizace… v nabídce Editoru.

Protlačení

Obrázek vypadá, jako by byl vylisován do formy. Volbou Desaturovat zajistíte vykreslení v jedné barvě. Nastavuje se síla efektu a směr světla.

Volba Upravit | Efekty | Protlačení… v nabídce okna Průzkumník a Efekty | Protlačení… v nabídce Editoru.

Detekce hran

Tradiční bitmapový efekt, který vyhledá kontrastní hrany. Nastavuje se síla efektu.

Volba Upravit | Efekty | Detekce hran… v nabídce okna Průzkumník a Efekty | Detekce hran… v nabídce Editoru.

Negativ

Převrácení hodnot barevných složek – vytvoření negativního obrazu.

Volba Upravit | Efekty | Negativ… v nabídce okna Průzkumník a v Efekty | Negativ… nabídce Editoru.

Dynamické prahování

Tento filtr převádí obrázek na černobílý s tím, že se na rozdíl od klasického prahování neurčuje pevně práh, za kterým je již pixel chápán jako černý, ale tento odvozuje z okolí každého bodu. Díky tomu je možné uspokojivě prahovat i obrázky s velkými místními změnami jasu. Charakter výsledného obrázku se řídí volbou dynamického Prahu a Okolí.

Volba Upravit | Efekty | Dynamické prahování… v nabídce okna Průzkumník a Efekty | Dynamické prahování… v nabídce Editoru.

Měkká kresba

Efekt Měkká kresba umožňuje současné doostření jemných detailů a potlačení hrubších struktur, je tedy vhodný například pro doostřování portrétů. Obsahuje čtyři ovládací prvky pro čtyři úrovně jemnosti detailů, přičemž zvětšováním hodnoty dochází ke zvyšování kontrastu detailů o dané jemnosti, zatímco snižováním hodnoty naopak dochází k jeho snižování. Zvýšením kontrastu dostatečně jemných detailů pak dochází k doostření obrázku, snížením kontrastu větších detailů dochází naopak k změkčení tvrdších stínů při zachování ostrosti jemných detailů.

Poškozená fotografie

Funkce se snaží napodobit vzhled fotografie, která byla poškozena působením času (např. zežloutnutí, vybledlé okraje) a špatným zacházením (např. škrábance, skvrny).

Funkci spustíte volbou Upravit | Efekty | Poškozená fotografie v nabídce okna Průzkumník nebo Efekty | Poškozená fotografie v Editoru.

Filtr je možné použít ve zjednodušené podobě, v tomto případě obsahuje jediný posuvník sloužící k nastavení požadované úrovně poškození. Pomocí volby Detailní nastavení parametrů lze rozhraní přepnout do rozšířeného režimu, kdy lze nastavit jednotlivé typy poškození zcela nezávisle. Tlačítkem Přegenerovat změníte tvar a pozice jednotlivých vad v obraze, po stisku tlačítka Náhodné parametry program nastaví jednotlivé posuvníky do náhodných pozic.

Textura

Po použití této funkce vypadá fotografie jako by byla nanesena na určitý materiál.

Funkci spustíte volbou Upravit | Efekty | Textura v nabídce okna Průzkumník nebo Efekty | Textura v Editoru.

Parametr Textura slouží k výběru typu materiálu, který funkce simuluje, posuvníkem Intenzita se nastavuje viditelnost textury.

Mapování tonality

Efekt mapováním tonality umožňuje pracovat s jedním obrázkem jako s HDR obrazem. Vlivem nastavení jednotlivých parametrů dochází k zesílení lokálního kontrastu a k většímu zvýraznění detailů v tmavých a světlých oblastech.

Parametr Intenzita udává sílu vlivu nastavení na okolní pixely. Komprese určuje jakou měrou má být ve výsledném obraze zastoupen celkový dynamický rozsah HDR obrazu. Parametr Světlo potlačuje vliv světel a stínů. Intenzitu barev nastavuje Sytost. Parametr Gamma ovlivňuje zakřivení křivky gamma korekce. Parametry Černý a bílý bod určují kolik procent pixelů má být oříznuto. Intenzita stínů a světel udává s jakou silou se nastavení projeví v oblasti stínů a světel.

Nastavení parametrů je shodné s ovládáním funkce Vytvořit | HDR mapováním tonality v Průzkumníku.

Tilt-shift efekt

Touto funkcí dosáhnete stejného výsledku jako s nástrojem Tilt-Shift efekt v Editoru, pouze pozici a sklon středu zaostřené oblasti je nutné zadat číselně. Velkou výhodou je ovšem možnost aplikování na více obrázků současně, například při časosběrném snímání. Filtr i nástroj Tilt-shift jsou vzájemně kompatibilní, doporučujeme proto nejprve jeden obrázek otevřít v editoru, pomocí nástroje Tilt-shift zadat požadovanou pozici řídících linek, nastavit ostatní parametry a toto nastavení uložit. Následně stačí v Průzkumníku vybrat obrázky, na které chcete nastavení aplikovat, zavolat funkci Upravit | Efekty | Tilt-shift efekt, načíst uložené nastavení a stisknout tlačítko Aplikovat na vše.

Posun barev

Funkcí slouží k drobným úpravám vybraných barevných odstínů. Výběr barvy provedete kliknutím na tlačítko s kapátkem a následným kliknutím kapátkem do zdrojového obrazu. Zvolená barva se objeví v seznamu barev a je možné pro ni upravit Odstín, Sytost a Světlost. Z důvodu plynulosti barevných přechodů dojde i k ovlivnění dalších blízkých barev. Pokud je však některá barva vybraná v seznamu a nemá žádné vlastní úpravy, ovlivnění se u ní neprojeví. Parametry pro korekci barev je možné kdykoli měnit po zvolení příslušné barvy v seznamu a její odstranění je možné provést kliknutím na tlačítko Odstranit barvu ze seznamu. Protože funkce žádným způsobem nezohledňuje prostorové umístění vybrané barvy, při požadavku na korekci blízkých barev jen v jedné části obrazu je nutné omezit aplikaci efektu pomocí selekčních nástrojů.

Další efekty

Odstíny šedi

Míchání kanálů

Barevné tónování

Uživatelský filtr

Variace

Obálky

Okraje fotografie

Cartoon

Horní propust

Zásuvné moduly