Odstíny šedi

Převod barevného snímku do odstínů šedi (černobílá fotografie) je možné výrazně ovlivnit použitou metodou a získat tak perfektní a kontrastní snímky v šedé škále.

Některé barevné kontrasty na fotografii po převodu do odstínu šedé zaniknou (např. kontrast zelené a modré nebo červené) a výsledek potom působí na rozdíl od barevného snímku šedivě. Elegantním řešením je převod na stupně šedé pomocí jednotlivých barevných složek, pomocí kterého lze i z takovéto fotografie udělat kontrastní fotografii.

Použití funkce Upravit | Efekty | Odstíny šedi [Ctrl+G] z nabídky okna Průzkumník nebo Efekty | Odstíny šedi v Editoru umožňuje vybrat mezi několika různými metodami podle práce s jednotlivými barevnými kanály:

  • Odstíny šedi – použijí se všechny složky v pevně daném poměru, který odpovídá běžnému vnímání světla lidským okem, vhodná metoda pro fotografie
  • Desaturace – odstranění barevných složek z obrázku
  • Pokročilá – používá se složitý způsob převodu, výsledky srovnatelné s první metodou, avšak náročnější na výpočty
  • Průměr kanálů – počítá se průměrná hodnota mezi všemi barevnými složkami
  • Maximum kanálů – použije se barevná složka s největší hodnotou
  • Minimum kanálů – použije se barevná složka s nejmenší hodnotou
  • Červený kanál – použije se pouze červená složka
  • Zelený kanál – použije se pouze zelená složka
  • Modrý kanál – použije se pouze modrá složka
  • Uživatelská – použijí se složky v poměru podle volby Zdrojové kanály. Tato metoda dává nejvíce možností zvolit si, s jakým důrazem má být použita která složka. Volba Normalizovat zaručí, že součet procent bude rovných 100 %.

Více informací

Černobílá krajina: podívejte se, jak dodat černobílým fotkám šťávu

Jak na černobílou fotografii