Snímání obrazovky

Pomocí funkce Snímání obrazovky uložíte do souboru aktuální obraz na monitoru nebo jeho část. Funkce je vhodná pro pořizování obrazové dokumentace při tvorbě uživatelských příruček, školních prací a také pro hlášení chyb v programu.

Stisk klávesy [PrintScreen] ve Windows ukládá standardně celou obrazovku jako obrázek do systémové schránky (clipboard). Současně stisknutými klávesami [Alt+PrintScreen] uložíte pouze aktuální okno. Zoner Photo Studio může ukládat aktuální obraz na monitoru přímo do souboru, nebo otevírat v Editoru. Lze také snímat i kurzor myši, což systém standardně neumožňuje.

Režim snímání obrazovky se zapíná a vypíná v nabídce  Získat | Snímání obrazovky okna Průzkumník. Před zapnutím se objeví dialog, kde se nastaví parametry snímání.
Režim snímání obrazovky je indikován ikonou v oznamovací oblasti hlavního panelu Windows (vedle systémových hodin). Klepnutím pravým tlačítkem myši na tuto ikonu lze režim snímání ukončit, případně obnovit dočasně přerušený režim snímání.

Režim snímání

Volbou Snímat celou obrazovku klávesou PrintScrn sejmete vždy celou obrazovku. Pomocí volby Snímat aktivní okno klávesou PrintScrn sejmete pouze okno aktivní aplikace.

Na obrazovce je běžně zobrazeno několik oken s aplikacemi a hlavní panel Windows (lišta s tlačítkem Start, …). Okno běžící aplikace může skrývat několik oken nebo lišt a panelů. Např. na hlavním panelu Windows jsou kromě tlačítka Start panely nástrojů, tlačítka spuštěných aplikací, … Tato okna lze nyní snímat i samostatně.

Volbou Snímat okno kliknutím levého tlačítka myši pomocí zvýraznění lze sejmout pouze vybrané okno nebo jeho část. Tato část je po umístění kurzoru zobrazena normálně, ostatní části jsou potlačeny snížením jasu. Pomocí klávesy [Esc] je toto potlačení dočasně zrušeno a lze jej obnovit stiskem klávesy [PrintScreen]. Vlastní snímání se provádí klepnutím levého tlačítka. Po klepnutí na pravé tlačítko myši se zobrazí místní nabídka s možnostmi tohoto režimu snímání. Poslední volba Snímat okno pod kurzorem klávesou PrintScrn snímá okna nebo jejich části, ale bez předchozího zvýrazňování.

Klávesa [PrintScreen] může být označena i PrintScrn, Prnt Scrn, Prt Scr, Prt Sc a podobně.

Obrázek

Volba Otevřít obrázek v editoru sejmutý obraz monitoru ihned otevře v novém okně Editoru. Volba Uložit obrázek na disk umožní zvolit či založit složku a vybrat formát obrázku. Složka se vyplní dle nastavení Použít poslední použitou složku nebo Použít aktuálně vybranou složku a otevře v Průzkumníku dle volby Po ukončení otevřít složku. Soubor je možno před uložením individuálně pojmenovat pomocí volby Vždy se ptát na název souboru nebo Přidělit název souboru automaticky. Jméno souboru vytvářené automaticky se skládá z prefixu (např. manual) a počítadla, které je možné nastavit. Nastavit je možno první číslo v řadě (Začít od), Krok a počet číslic počítadla.

Zatržením volby Časosběrné snímání se bude obrazovka snímat automaticky ve zvoleném Intervalu. Časosběrné snímání lze přerušit klávesou [Esc] a znovu obnovit klávesou [PrintScreen] a je indikováno animovanou ikonou v oznamovací oblasti hlavního panelu Windows.

Možnosti

Volitelně je možné Snímat kurzor myši. Volba Snímat stín okna uloží do obrázku i stín okna. Smazat pozadí okna nahradí průhlednost okna (a případně stínu) vybranou barvou pozadí ve všech podporovaných operačních systémech.

Více informací

Jak vytvořit screenshoty v ZPS