Vylepšit expozici

Tato funkce je určena zejména pro úpravu jasu a kontrastu fotografií.

Funkci vyvoláte z nabídky Upravit | Vylepšit | Vylepšit expozici… [Ctrl+3] okna Průzkumník nebo volbou Vylepšit | Vylepšit expozici… z nabídky z Editoru.

  • Expozice – umožňuje dodatečnou korekci expozice v rozsahu +/-3EV.
  • Kontrast – umožňuje kontrolu celkového kontrastu obrázku
  • Světla – ztmaví světlé oblasti v obrázku
  • Stíny – zesvětlí tmavé oblasti v obrázku
  • Bílý bod – nastaví jaká úroveň jasu odpovídá bílé barvě v obrázku
  • Černý bod – nastaví jaká úroveň jasu odpovídá černé barvě v obrázku
  • Texturazvýrazňuje lokální hrany bez výraznějšího dopadu na celkový kontrast fotografie
  • Zřetelnost – mění lokální kontrast na hranách
  • Odstranění oparu – projasní zamlžené snímky, případně naopak mlhu do obrázku přidá.