Panel s parametry

Jednotlivé ovládací prvky jsou rozčleněny do skupin, skupiny je možné sbalit či rozbalit pomocí šipky v záhlaví skupiny. Kliknutím pravým tlačítkem nad záhlavím kterékoliv skupiny se objeví seznam všech skupin se zatržítky, kterými lze podle potřeby některé skupiny zcela skrýt. Některé skupiny dále obsahují sekce, které jsou ve výchozím stavu skryté, kliknutím na tlačítko před názvem se sekce rozbalí. Jestliže je některý z parametrů ve skupině změněn, objeví se v záhlaví skupiny zatržítko, kterým lze celou skupinu zakázat, a dále tlačítko se šipkou, kterým nastavíte parametry ve skupině na výchozí hodnoty.

Dvojitým kliknutím na název parametru lze nastavit parametru výchozí hodnotu.

Automatické vylepšení

Stiskem tlačítka Auto [A] v nástrojové liště se použije automatické vylepšení expozice a barev. Nastavené parametry lze dodatečně měnit.

Vyrovnání bílé

 • Vyrovnání bílé – umožňuje volbu jednoho z předdefinovaných nastavení. Výchozí nastavení odpovídá nastavení uloženému ve snímku z fotoaparátu.
 • Kapátko – umožňuje vyvážení bílé kliknutím na zvolené místo v náhledu, které má být po vyvážení bílé barevně neutrální.
 • Teplota bílé – umožňuje kontrolu vyvážení bílé posunem na ose modrá-žlutá.
 • Odstín – umožňuje kontrolu vyvážení bílé posunem na ose zelená-fialová.

Poznámka – v případě vyvážení bílé kapátkem se hodnota teploty bílé a odstínu aktualizuje až po vygenerování náhledu.

Expozice

 • Expozice – umožňuje dodatečnou korekci expozice v rozsahu až +/-4eV. Při posunutí do záporných hodnot se aktivuje záchrana přepalů.
 • Kontrast – umožňuje kontrolu celkového kontrastu výsledného obrázku.
 • Světla – kontroluje množství a intenzitu světel v obraze. Při posunutí do záporných hodnot se aktivuje záchrana přepalů.
 • Stíny – kontroluje množství a intenzitu stínů v obraze.
 • Bílý bod – nastaví úroveň jasu odpovídající bílé barvě v obrázku.
 • Černý bod – nastaví úroveň jasu odpovídající černé barvě v obrázku.
 • Zřetelnost – mění lokální kontrast na hranách.
 • Odstranění oparu – projasní zamlžené snímky, případně naopak mlhu do obrázku přidá.

Barva

Zatržítko Odstíny šedi určuje, zda bude obrázek zpracován barevně nebo černobíle, obsah panelu se mění podle zvolené varianty.

Ovládací prvky pro barevné obrázky:

 • Odstín – umožňuje posun barev korekcí v modelu HSL.
 • Sytost – nastavuje saturaci barev.
 • Živost – nastavuje saturaci barev vzhledem ke stávající sytosti barev v obrázku – méně syté barvy ovlivní více
 • Polarizace – napodobuje efekt polarizačního filtru
 • Barevné korekce – po rozbalení sekce se objeví ovládací prvek umožňující mírné korekce barev v režimu HSL. Pro snazší použití je možné kapátkem zjistit nejbližší barvu pro nastavení korekce.

Ovládací prvky pro černobílé obrázky:

Je možné zvolit dvě metody nastavení – při použití metody Ruční míchání kanálů je možné pomocí posuvníků červená, zelená a modrá zvolit podíl jednotlivých složek na výsledném obrázku v odstínech šedi. Výchozí nastavení odpovídá hodnotám běžně používaným pro převod na odstíny šedi. Metoda Rychlá volba postupně mění poměr kanálu podle polohy jediného posuvníku Tónování, vhodnou hodnotu vyberete vizuálně podle náhledu obrázku.

Tonální křivka

Tonální křivka umožňuje pokročilejší kontrolu jasové složky obrazu. Křivku je možné upravovat tažením kontrolních bodů myší na nové pozice, kterými má křivka procházet. Ke dvěma výchozím bodům je možné přidávat nové body kliknutím kdekoli na křivku. Kliknutím pravého tlačítka myši je možné zvolený bod smazat.

Na vodorovné ose jsou vyjádřeny vstupní hodnoty, na svislé ose výstupní hodnoty. Křivka musí být vždy spojitá, proto není možné body přetahovat úplně libovolně. Horizontálním posuvem krajních bodů výchozí křivky se upravuje hodnota černého a bílého bodu stejně jako u funkce Úrovně. Vytvarováním křivky do tvaru písmene S můžete přizpůsobovat kontrast obrazu.

Volbou Kanál lze kromě jasové složky nastavovat nezávisle i červený, zelený a modrý kanál.

Ostrost

Funguje shodně jako funkce Maskování neostrosti ve filtru Doostřit.

Redukce šumu

 • Jas – kontroluje míru odstranění šumu v jasové složce obrazu.
 • Barvy – kontroluje sílu filtrace šumu v barevné složce obrazu.
 • Potlačit barevné skvrny – umožňuje dodatečné potlačení větších barevných skvrn viditelných po odstranění barevného šumu.
 • Pokročilé nastavení – po rozbalení sekce se zobrazí další ovládací prvky, které umožňují detailní nastavení všech parametrů. Ovládání je identické s filtrem Odstranit šum.

Efekty

Přidání vinětace

 • Síla – určuje intenzitu efektu
 • Poloměr – udává rychlost tmavnutí/zesvětlení rohů ve vzdálenosti od kraje

Na rozdíl od Korekce vinětace se Přidání vinětace aplikuje až po provedení ořezu obrázku.

Přidání zrna

Funguje shodně jako jako stejnojmenný filtr v Editoru.

HDR

Ovládání je identické s funkcí HDR v sekci publikování.

Více informací

Jak opravit nezdravou barvu pleti? Pomůže vám tonální křivka