Panel s parametry

Jednotlivé ovládací prvky jsou rozčleněny do skupin, skupiny je možné sbalit či rozbalit pomocí šipky v záhlaví skupiny. Kliknutím pravým tlačítkem nad záhlavím kterékoliv skupiny se objeví seznam všech skupin se zatržítky, kterými lze podle potřeby některé skupiny zcela skrýt. Některé skupiny dále obsahují sekce, které jsou ve výchozím stavu skryté, kliknutím na tlačítko před názvem se sekce rozbalí. Jestliže je některý z parametrů ve skupině změněn, objeví se v záhlaví skupiny zatržítko, kterým lze celou skupinu zakázat, a dále tlačítko se šipkou, kterým nastavíte parametry ve skupině na výchozí hodnoty.

Dvojitým kliknutím na název parametru lze nastavit parametru výchozí hodnotu. U nástrojů, které jsou použity při úpravách Vyvolat, se zobrazí indikátor v podobě modrého bodu.

Automatické vylepšení

Stiskem tlačítka Auto [A] v nástrojové liště se použije automatické vylepšení expozice a barev. Nastavené parametry lze dodatečně měnit.

Barevný styl

Umožňuje přepínat mezi barevným a černobílým režimem úpravy a zobrazování fotografie.

3D LUT
Pojem LUT vychází z anglické fráze “look up table”, což znamená vyhledávací tabulka. Je to funkce, která umožňuje programu použít jiné mapování barev podle tabulky, ze které se vyhledají nové korespondující barvy. Tím se upraví barevné vzezření fotografie. Funkce nabízí 7 přednastavených barevných módů (Neutrální, Portrét, Krajina, Živé barvy, Reportáž, Filmový vzhled, Nostalgie). LUT tabulky jsou ale dostupné i volně na internetu a je možné si je stáhnout a pomocí ikony Ikona. do programu přidat. Podporované formáty LUT jsou CUBE, 3DL a HaldCLUT PNG.

Vyrovnání bílé

 • Vyrovnání bílé – umožňuje volbu jednoho z předdefinovaných nastavení. Výchozí nastavení odpovídá nastavení uloženému ve snímku z fotoaparátu.
 • Kapátko – umožňuje vyvážení bílé kliknutím na zvolené místo v náhledu, které má být po vyvážení bílé barevně neutrální.
 • Teplota bílé – umožňuje kontrolu vyvážení bílé posunem na ose modrá-žlutá.
 • Odstín – umožňuje kontrolu vyvážení bílé posunem na ose zelená-fialová.

Poznámka – v případě vyvážení bílé kapátkem se hodnota teploty bílé a odstínu aktualizuje až po vygenerování náhledu.

Více informací

Naučte se vyrovnávat bílou a získejte tak skvělé fotky

Uprav mi fotku: Vraťte sněhu bílou barvu

Expozice

 • Expozice – umožňuje dodatečnou korekci expozice v rozsahu až +/-4eV. Při posunutí do záporných hodnot se aktivuje záchrana přepalů.
 • Kontrast – umožňuje kontrolu celkového kontrastu výsledného obrázku.
 • Bílý bod – nastaví úroveň jasu odpovídající bílé barvě v obrázku.
 • Černý bod – nastaví úroveň jasu odpovídající černé barvě v obrázku.

Dynamický rozsah

 • Světla – kontroluje množství a intenzitu světel v obraze. Při posunutí do záporných hodnot se aktivuje záchrana přepalů.
 • Stíny – kontroluje množství a intenzitu stínů v obraze.
 • Bílé – ovlivňuje nejsvětlejší části fotky pro detailnější kontrolu nad kontrastem
 • Černé – ovlivňují nejtmavší části fotky pro detailnější kontrolu nad kontrastem

Detaily

 • Textura – zvýrazňuje lokální hrany bez výraznějšího dopadu na celkový kontrast fotografie
 • Zřetelnost – mění lokální kontrast na hranách.
 • Odstranění oparu – projasní zamlžené snímky, případně naopak mlhu do obrázku přidá.

Více informací

Dodejte svým fotkám dynamiku. Pomůže vám Zřetelnost

Jak odmlžit fotky

Barva

Ovládací prvky pro barevné obrázky:

 • Sytost – nastavuje saturaci barev
 • Živost – nastavuje saturaci barev vzhledem ke stávající sytosti barev v obrázku – méně syté barvy ovlivní více
 • Polarizace – napodobuje efekt polarizačního filtru

Více informací

Nevýrazná obloha? Vylepšete ji v počítači pomocí Polarizace

Ovládací prvky pro obrázky v černobílém režimu (nastaveném v sekci Barevný styl):

Je možné zvolit dvě metody nastavení – při použití metody Ruční míchání kanálů je možné pomocí posuvníků červená, zelená a modrá zvolit podíl jednotlivých složek na výsledném obrázku v odstínech šedi. Výchozí nastavení odpovídá hodnotám běžně používaným pro převod na odstíny šedi. Metoda Rychlá volba postupně mění poměr kanálu podle polohy jediného posuvníku Tónování, vhodnou hodnotu vyberete vizuálně podle náhledu obrázku.

Tonální křivka

Tonální křivka umožňuje pokročilejší kontrolu jasové složky obrazu. Křivku je možné upravovat tažením kontrolních bodů myší na nové pozice, kterými má křivka procházet. Ke dvěma výchozím bodům je možné přidávat nové body kliknutím kdekoli na křivku. Kliknutím pravého tlačítka myši je možné zvolený bod smazat.

Na vodorovné ose jsou vyjádřeny vstupní hodnoty, na svislé ose výstupní hodnoty. Křivka musí být vždy spojitá, proto není možné body přetahovat úplně libovolně. Horizontálním posuvem krajních bodů výchozí křivky se upravuje hodnota černého a bílého bodu stejně jako u funkce Úrovně. Vytvarováním křivky do tvaru písmene S můžete přizpůsobovat kontrast obrazu.

Volbou Kanál je možné zvolit křivku pro RGB, Luma, nebo jednotlivé barevné kanály (červený, zelený a modrý)..

RGB – křivka mění celkový jas a kontrast na fotce.

Luma – křivka se zaměřuje především na úpravu světlosti aniž by došlo k výraznému ovlivnění barev

V menu Nastavení  je možné zvolit zvolit způsob výpočtu křivky celkem ze tří variant. 

Více informací

Jak opravit nezdravou barvu pleti? Pomůže vám tonální křivka

Uprav mi fotku: Vraťte barvy starým fotografiím

Barevné korekce

Barevné korekce umožňují rychlou změnu barevného odstínu, sytosti a světlosti. V základním režimu lze provést změnu odstínu, sytosti nebo světlosti kliknutím kapátkem do obrázku a tažením myši po barevné škále. Pro jemné změny odstínu, sytosti a světlosti je vždy k dispozici osm barevných kanálů. Ikona Ikona.  v části Odstín omezuje rozsah posuvníků na hodnotu 30, barevné korekce se potom provádí pouze na omezeném spektru barev. Bez aktivního omezení pracuje nástroj v rozsahu +- 180.

 • Pokročilé – barevné kolo reprezentuje celé barevné spektrum. Poloměr barevného kola udává saturaci – ve středu kola není žádná saturace a po obvodu kola je plná saturace. Pohybem po obvodu kola dochází ke změně barevného odstínu a stejným způsobem funguje také posuvník Odstín.
  Středový bod slouží k redukci světlých odstínů potažením směrem k obvodu kola a protilehlý bod na obvodu kola slouží ke snižování tmavých odstínů potažením směrem ke středu kola. Krajní body u syté části výseče ovlivňují, kde je efekt 100% a krajní body u méně syté části výseče ovládají jemné přechody do sousedních barevných odstínů. 

Posuvník Odstín určuje změnu barevného odstínu a funguje stejně jako bod vně hlavního barevného kola. Odstín lze posunout kamkoliv po obvodu celého barevného kola.
Uniformita ovlivňuje nový barevný odstín, jehož barevný rozsah sjednotí do jednoho odstínu tím způsobem, že z celého barevného rozsahu vyřadí jeho krajní hodnoty.

Kapátko Ikona. umožňuje určit správný odstín nebo rozsah barevných tónů, po kliknutí do obrázku se zobrazí aktuální pozice tónů na barevném spektru. Kapátko pracuje v režimu Odstín, Sytost, Světlost nebo Výběr barvy. 

Ikona vlevo od kapátka Ikona. slouží pro zobrazení masky, která v několika režimech ukáže, která část snímku bude ovlivněna.

Menu dostupné prostřednictvím pravého tlačítka myši na barevné kolo umožňuje změnu na horizontální nebo vertikální uspořádání a zapnutí zvětšení šířky kola podle velikosti panelu.

Více informací

Barevné korekce: získejte absolutní kontrolu nad barevností vašich fotek

Barevné tónování

Umožňuje změnit barevnost přidáním barvy do snímku. Na záložce Vše jsou tři barevné kruhy. Zatímco Celkové ovlivňuje celý snímek ve stínech i světlech zároveň, tak Stíny pracují s tmavými částmi fotky a Světla se světlými částmi fotky.

 • Pomocí posuvníku Poměr je možné změnit poměr mezi barevnou sytostí ve světlech a stínech.

Efekt tónování u barevného kruhu lze změnit potažením středového bodu směrem k obvodu. Čím blíže k okraji kola, tím silnější barevný efekt a naopak. Pro lepší přehlednost lze vybrat zobrazení všech tří barevných kruhů nebo jenom jednoho konkrétního.

Více informací

Barevné tónování: dodejte svým fotkám osobitý barevný styl

Posun základních barev

Změna barevného podání snímku posunem odstínu a sytosti u jednotlivých barevných kanálů Červená, Zelená a Modrá.

Více informací

Posun základních barev: skvělý nástroj pro kreativní úpravy i jemné doladění barevnosti

Redukce šumu

 • Jas – kontroluje míru odstranění šumu v jasové složce obrazu.
 • Barvy – kontroluje sílu filtrace šumu v barevné složce obrazu.
 • Zachování detailu – umožňuje přesněji definovat míru zachování detailů původní textury

Pokročilé nastavení:

Kromě globálního nastavení pomocí posuvníků Jas a Barvy je možné ještě selektivně ovlivnit úroveň odšumění pro určité barvy, resp. jasové úrovně v obrázku. K tomu slouží několik ovládacích prvků v části Lokální korekce podle barvy a Lokální korekce podle jasu. Základním ovládacím prvkem je pruh s barevným resp. jasovým přechodem a křivka s několika uzly. Tažením za jednotlivé uzly lze měnit tvar křivky a tím zvýšit či snížit úroveň odšumění pro konkrétní barvu resp. jasovou úroveň.  Kliknutím na křivku kdekoliv mezi uzly je možné přidat další uzel křivky, vybraný uzel je možné odstranit kliknutím pravého tlačítka myši. Pomocí „kapátka“ je možné vybrat barvu resp. jasovou úroveň přímo z obrázku.

Více informací

Dejte sbohem zašuměným fotkám aneb jak odstranit šum na pár kliknutí

Ostrost

V základním nastavení je možné si vybrat ze dvou metod doostření

Maskování neostrosti – je metoda odvozená z tradiční filmové technologie, vyvinutá speciálně pro zaostřování fotografií, protože zvýrazňuje v obrázku pouze výrazné hrany.
Chytré doostření – umožňuje doostření jenom tam, kde je skutečně potřeba.  Parametr zachování hran zajistí, že dostatečně ostrých hran se již doostření nedotkne a projeví se jen v méně ostrých částech snímku.

Parametry:

 • Síla doostření – určuje míru doostření
 • Poloměr doostření – tento parametr definuje, na kolik pixelů v okolí hrany bude aplikováno zvýšení kontrastu
 • Zachování hran – je dostupné výhradně pro volbu “Chytré doostření” a  umožňuje doostření jenom tam, kde je skutečně potřeba.  Parametr “Zachování hran” zajistí, že dostatečně ostrých hran se již doostření nedotkne a projeví se jen v méně ostrých částech snímku.
 • Práh doostření – určuje, jak musí být rozdílné dvě hodnoty jasu, aby byly považovány za hranu.

Efekty

Přidání vinětace

Pro přidání vinětace jsou v ZPS X dostupné dvě metody

Barva – tvoří efekt vinětace, překrytím okrajů fotografie černou, nebo bílou barvou
Expozice – tvoří efekt vinětace a to změnou expozice

  • Síla – určuje intenzitu efektu
  • Poloměr – definuje oblast, na kterou bude efekt vinětace aplikován. Nižší hodnoty tohoto parametru posouvají efekt vinětace více ke středu fotografie. Vyšší hodnoty naopak efekt vinětace posouvají směrem k rohům fotografie.
  • Zakulacení – definuje tvar aplikovaného efektu a to od zaobleného obdélníku přes elipsu až po kruh.
  • Šířka přechodu – definuje plynulost přechodu vinětace směrem od okrajů ke středu fotografie
  • Ochrana světel – zmírňuje míru ztmavení fotografie v nejsvětlejších částech okraje fotografie.

Na rozdíl od Korekce vinětace se Přidání vinětace aplikuje až po provedení ořezu obrázku.

Přidání zrna

Funguje shodně jako jako stejnojmenný filtr v Editoru.

Více informací

Jak opravit nezdravou barvu pleti? Pomůže vám tonální křivka

5 základních úprav, které vylepší fotky z mobilu

Usnadněte si úpravu fotek. Pomocí Hromadných úprav ve Vyvolat