ICC profily

Přiřazení ICC profilu

Obrázky typu JPEG a TIFF mohou obsahovat ICC profil. ICC profil je popis interpretace barev uložených v obrázku. Různá zařízení mohou ukládat barvy různým způsobem typickým pro tato zařízení. Uložení ICC profilu umožňuje, aby na zařízeních, která podporují správu barev a jsou dobře kalibrovaná, obrázek vypadal stejně. Pokud obrázek žádný ICC profil nemá, můžeme mu jej pomocí funkce Průzkumníka Upravit | Ostatní | Přiřazení ICC profilu přiřadit. Přiřazením příslušného profilu zajistíte správnou interpretaci obrázků vyfocených v jiném barevném prostoru než sRGB. Po zvolení profilu je možné určit, jak se bude operace chovat u obrázků, které již ICC profil mají. Zaškrtnutím Přepsat existující profily zajistíte, že staré profily budou přepsány novým. Při přidání profilu nedochází k žádné transformaci barev.

Tato funkce je vázána na aktivovanou správu barev v Nastavení sekce Správa Barev.

Převést do profilu

Tato funkce provede konverzi obrazových dat do barevného prostoru zvoleného profilu metodou zvolenou v nabídce Reprodukce. Doporučená metoda je perceptuální. Během této úpravy se mění barvy nevratným způsobem.

Úpravy prováděné v Průzkumníkovi se aplikují ihned do souborů bez možnosti vrácení zpět!
Pracujte vždy na pracovních kopiích originálních souborů.

Tato funkce je vázána na aktivovanou správu barev v Nastavení sekce Správa Barev.