Vinětace

Postupné ztmavnutí okrajů u fotografie můžete přidat nebo odstranit pomocí funkce Vinětace z nabídky Upravit | Vylepšit | Vinětace… [Ctrl+Shift+G].

Vinětace je nestejnoměrná expozice v ploše fotografie. Obvykle vzniká při použití předsádek, filtrů nebo sluneční clony na širokoúhlém objektivu, případně u nekvalitních objektivů.

Volbou Automatická maska přepnete funkci do režimu, kdy se maska pro korekci jasů vytváří automaticky z obrazu.

V opačném případě se maska vytváří na základě poloměru, který udává rychlost tmavnutí rohů ve vzdálenosti od kraje. Tento režim pro odstranění vinětace je možné použít jen na neořezaný obrázek, protože je střed korekce umístěn vždy do středu obrazu. Posuvníkem Síla efektu nastavujete přidání (záporné hodnoty) nebo korekci vinětace.

Více informací

K čemu je dobrá vinětace?