Histogram

Histogram je graf četnosti bodů v obrazu seřazený podle jejich jasu. Na jeho vodorovné ose je zobrazena škála odstínů zvolené barevné složky nebo jasu. Na svislé ose je zobrazena četnost těchto složek v obraze.

Pokud má histogram přemíru hodnot na levé straně (v tmavých tónech) a na pravé straně jich je naopak nedostatek, je snímek pravděpodobně podexponovaný. Pokud je většina hodnot na pravé straně, je fotografie pravděpodobně přeexponovaná. Běžná fotografie by ve většině případů měla využívat celé pásmo histogramu.

Funkce histogram má praktický význam pouze pro True Color (24bitové, 32bitové a 48bitové) obrázky a pro obrázky v odstínech šedé.

Po klepnutí na histogram druhým tlačítkem myši se zobrazí místní nabídka, ve které si můžete zvolit zobrazování histogramu v těchto režimech: Jas, Jas + barevné složky, Barevné složky, Červená složka, Zelená složka, Modrá složka; Poloviční či Plnou velikost histogramu a Světlé nebo Tmavé pozadí.

Další informace

[Infografika] Histogram pro začátečníky