Štětcový filtr [B]

Štětcový filtr je umožňuje lokální změny parametrů jako předchozí filtry. Oblast lze definovat libovolnými tahy štětce. Pro smazání části masky lze použít mód Odebrat z masky Ikona., na který lze přepnout v sekci Parametry štětce. V obou módech může mít štětec různé parametry – to lze ovlivnit volbou Společné parametry štětců Ikona.. Nastavení parametrů Průměr, Krytí, Hustota a Rozmazání je podobné jako u retušovacích nástrojů.

Po výběru masky je možné výběr invertovat přes ikonu Ikona. a nastavit intenzitu úprav od nuly do sta procent pomocí posuvníku. Na vybrané masce je možné aplikovat Základní Úpravy, upravit Tonální křivku, Barevné korekce.