Křivky

Křivky slouží (podobně jako Úrovně) pro korekci tonálního rozsahu a vyvážení barev.
Poslouží k dosažení perfektních výsledků při úpravě expozice a tonality snímků především pro úpravu fotografií fotografovaných v extrémních podmínkách.

Funkci vyvoláte pomocí volby Upravit | Vylepšit | Křivky [Shift+C] v nabídce okna Průzkumník nebo volbou Vylepšit | Křivky z nabídky z Editoru.

Práce s křivkami je náročnější než s úrovněmi, umožňuje však velmi precizní nastavení jednotlivých barevných kanálů v obraze. Zatímco u filtru Úrovně ovlivňujete pouze rozsah vstupní a výstupní úrovně a gamma korekci, u filtru Křivky může ovlivnit tvar převodní funkce (která je pro názornost vyjádřena křivkou) téměř libovolně. Na vodorovné ose jsou zobrazeny vstupní hodnoty, na svislé ose výstupní hodnoty.

V nabídce Kanál vyberte, která z barevných složek bude upravována. RGB označuje jasovou složku. Pro každou složku je možné nastavit všechny parametry zvlášť. Pro lepší informovanost o jednotlivých RGB kanálech je vhodné zvolit Zobrazovat barevné složky. Volba Lineární určuje, zda se má vytvořenými body křivky proložit interpolační křivka nebo se mají pospojovat lomenou čarou.

Tlačítko Vybrat bod z obrázku umožňuje po kliku v náhledu zobrazit na křivce pozici právě vybraného bodu. Současný stisk klávesy [Shift] tento bod do křivky vloží.

Křivku je možné snadno upravovat pomocí myši. Kliknutím na křivku kdekoliv mezi krajními červenými body je možné přidat další bod křivky. Kliknutím na křivku v některém jejím bodě je možné tento přesunout na jinou pozici a to jak tažením myší, kurzorovými klávesami, nebo přímou úpravou jeho hodnot VstupVýstup. Stiskem druhého tlačítka myši na některém bodě je možné smazat tento bod. Další možností je výběr bodu prvním tlačítkem myší a stiskem klávesy [Del]. Body je možné mazat tak dlouho, dokud není křivka tvořena pouze krajními červenými body. Tlačítko Smazat aktuální křivku obnoví pro vybraný Kanál původní „křivku“. Ta je tvořena jednoduchou úsečkou z levého spodního rohu do pravého horního. Pokud je křivka smazána pro všechny barevné kanály, pak nedochází k žádné změně obrazu. Tlačítka Automatický kontrastAutomatické úrovně smažou aktuální křivku a nastaví v jednotlivých složkách R, B a G na odpovídající křivku. Citlivost automatického nastavení se řídí pomocí Ořezání SvětelStínů.

Tipy použití

  • Horizontálním posunem krajních bodů křivky se upravuje vstupní hodnota černého a bílého bodu, stejně jako při použití funkce Úrovně.
  • Posunutím bodů v horizontálním směru na pozice, kde „začíná“ a „končí“ histogram pro kanál RGB, dojde k obdobnému efektu jako při volbě Automatický kontrast u flitru Úrovně – dojde k „roztažení“ jasu celé fotografie na maximální hodnoty.
  • Posunutím bodů v horizontálním směru na pozice, kde „začíná“ a „končí“ histogram pro každý jednotlivý kanál R, G a B dojde k obdobnému efektu jako při volbě Automatické úrovně – dojde k „roztažení“ jednotlivých barevných složek celé fotografie na maximální hodnoty. Pokud je každý kanál upraven jinou křivkou, dochází k změně barevného podání obrázku.
  • Pokud chcete ovlivnit stíny tvořte a pohybujte body v levé části, pro ovlivnění světel naopak v pravé části.
  • Posunutím vytvořeného bodu na křivce směrem dolů nebo doprava se část tónů v obraze ztmaví. Posunem bodu směrem nahoru nebo doleva se část tónů v obraze zesvětlí.
  • Vytvořená křivka by měla mít stoupající průběh, pokud bude v některém úseku klesat, bude tato část tónů barevně ovlivněna.
  • Maximální kontrast fotografie získáte vytvoření křivky ve tvaru písmene S – tím lehce ztmavíte část středních tónů a „roztáhnete“ zbývající střední a světlé tóny.

Užití efektu Křivky v praxi vyžaduje zkušenosti a je prakticky nemožné najít univerzálně vhodné nastavení, protože každá fotografie má jinou tonální charakteristiku a vyžaduje specifické úpravy. Pro rychlejší seznámení s možnostmi tohoto efektu je důležité vždy sledovat výsledný obrázek v náhledu a také naznačené změny v histogramu.

Další informace

Nebojte se RGB křivek. 4 praktické ukázky, jak s nimi pracovat

Jak používat křivky při úpravě fotografií

Barevné tónování fotografií pomocí křivek má neomezené možnosti úprav