Změnit rozměry

Funkce změní fyzickou velikost obrazových dat (počet pixelů) případně nastaví tiskovou velikost při zadaném rozlišení.

Změna velikosti se provádí v Upravit | Změnit rozměry [Ctrl+E].
Změnit rozměry vrstvy [Ctrl+SHIFT+Alt+E] – v modulu Editor je možné upravovat jednotlivé vrstvy

Novou Šířku a Výšku lze zadat v  obrazových bodech (pixelech), v procentech, v centimetrech, v milimetrech, případně v palcích. Při zadávání v  centimetrech, milimetrech nebo v palcích je možné změnit i hodnotu DPI, neboť skutečné rozměry v pixelech jsou závislé na této hodnotě. Hodnota DPI určuje kolik obrazových bodů bude použito na jednotku délky jeden palec. Nastavení DPI záleží na účelu operace, pro obrazovku stačí 96 DPI, pro tisk se doporučuje alespoň 150 DPI a více. Tuto hranici nelze určit bez znalosti prostředí – záleží na kvalitě tiskárny, vloženého papíru atd.

Pokud bude zvoleno Zachovat proporce, bude druhý rozměr automaticky dopočítán, v opačném případě se nastavují oba rozměry nezávisle. Doostření souvisí se ztrátou informace, která doprovází zmenšování obrázků. Pokud dochází k výraznému zmenšení, může se ztratit kresba v detailech a mírné doostření může tento jev částečně eliminovat. Zde záleží na tom, jaká je použita Metoda.

Pokud je vybráno více obrázků, je možné omezit operaci pouze na zmenšování nebo zvětšování volbou Režim.

Uložit pouze obrazová data zaručí, že se do výsledných obrázků nebude ukládat EXIF a jiné informace.

Další informace

Metody přerastrování

Jak zmenšit fotky