Presety

Presety jsou přednastavené úpravy jednotlivých parametrů snímku, které umožňují rychlou a snadnou úpravu fotek.

Jsou rozdělené do několika kategorií:

  • Automatické vylepšení;
  • Barevné;
  • Černobílé;
  • Samostatné komponenty;
  • Akce nástrojů;
  • Starší presety;
  • a Uživatelské.

Po zvolení presetu je možné upravit míru síly zvoleného presetu a to pomocí posuvníku, který se objeví po aplikaci presetu. Dojde-li k následné úpravě libovolného Parametru Vyvolat, nebude již možné sílu efektu upravit.

Do kategorie Uživatelské přidáte vlastní vytvořené presety. Pro vytvoření vlastních presetů je třeba nastavit parametry nástrojů a preset uložit pomocí volby Vytvořit preset [Ctrl+T] z menu Presety. Pojmenovaný preset najdete v kategorii Uživatelské. Volba pro přejmenování uživatelského presetu je v kontextovém menu presetu.
Pro přidání presetu mezi oblíbené klikněte na ikonku hvězdy, která se objeví vpravo od názvu presetu. Jakmile je vybrán aspoň jeden preset jako oblíbený, tak se vytvoří nová kategorie Oblíbené, která bude na prvním místě v seznamu kategorií presetů.

Vytvořené presety z kategorie Uživatelské lze vyexportovat pomocí Exportovat presety menu Presety. Pro přidání presetů vyberte volbu Importovat presety.

Více informací

Jak upravovat fotky? Díky presetům to zvládnete na pár kliknutí.

Jak zrychlit úpravy fotek a zároveň zachovat osobitý styl? Vytvořte si vlastní presety