Odstranit pohybující se objekty

Tuto funkci využijete v situaci, kdy chcete vyfotit určitý motiv, ale v popředí se neustále pohybují nějaké objekty, které na fotografii nechcete, například turisté, vozidla atp. V tomto případě stačí pořídit několik snímků s určitým časovým odstupem a poté je složit do jedné výsledné fotografie. Funkce pro každou část výsledné fotografie použije část toho snímku, kde je největší shoda s ostatními snímky, zdrojové snímky je proto třeba pořídit tak, abyste pro každé místo scény měli alespoň dva dílčí snímky, kde v daném místě není žádný nežádoucí objekt. Pro správnou funkci automatického odstranění jsou tedy nezbytné alespoň tři zdrojové obrázky, funkci lze použít i v případě pouhých dvou obrázků, nežádoucí objekty je potom ale nutné vybrat ručně. Lepších výsledků dosáhnete při použití stativu, snímky je ale možné pořídit i z ruky, funkce se postará o jejich zarovnání. Pro získání kvalitních podkladů důrazně doporučujeme zamknout expozici a ručně nastavit vyvážení bílé barvy.

Po výběru obrázků v okně Průzkumník spusťte Vytvořit (modul Správce) | Skládání multiexpozic | Odstranit pohybující se objekty…, v prvním kroku můžete výběr obrázků ještě upravit. V dalším kroku dojde k automatickému zarovnání obrázků, zarovnání jednotlivých obrázků je možné zkontrolovat a případně i ručně upravit, popis kontroly zarovnání a jeho ruční korekce najdete u funkce Zarovnat obrázky, která obsahuje shodný dialog. V dalším kroku dojde k vytvoření výsledné fotografie. Volba Rozmazání okrajů zajistí plynulé přechody mezi částmi z různých snímků, pomocí volby Zduplikovat objekty potom dojde k dodatečnému zkopírování všech odstraněných objektů do výsledné fotografie. Tímto způsobem je možné vytvořit koláž kdy je např. jeden a tentýž objekt na fotografii vícekrát na různých pozicích.

Jestliže nejsou podklady ideální, zůstanou někdy ve výsledné fotografii zbytky odstraňovaných objektů. V tom případě je možné provést ruční korekci – v místě, které chcete změnit, natáhněte myší rámec a v následném dialogu zvolte zdrojový obrázek pro tuto oblast.

V posledním kroku je možné výsledný obrázek buď uložit do souboru, nebo jej otevřít v Editoru, kde může být dále upraven.

Další informace

Multiexpozice: Poskládejte kreativně čtyři snímky do jednoho

[Infografika] Znásobte objekty na fotce pomocí multiexpozice