Digitální podpis

Technologie digitálního podpisu slouží k ověření původu a úplnosti obrazových informací. Autor (majitel, správce apod.) podepíše obrázek a tím vloží do souboru s obrázkem svůj podpis a data nesoucí popis charakteristiky obrázku.

Podepsaný obrázek se v okně Průzkumník zobrazuje s ikonkou stužky. Podepsaný obrázek je možné kdykoliv ověřit (např. poklepáním na tuto stužku). Každý podepsaný obrázek je sice možné změnit, ale tuto skutečnost je možné snadno zjistit.

Technologie digitálního podpisu nechrání obrázek před zneužitím neautorizovanou publikací (krádeží obrazu).

Funkce pro práci s digitálním podpisem

Přidat digitální podpis

Ověřit digitální podpis

Odstranit digitální podpis