Indexové tisky

Tento produkt slouží k vytištění předem zadaného počtu fotografií v rozložení určeném počtem sloupců, řádků a mezer mezi jednotlivými obrázky. K dispozici jsou následující formáty:

  • A4
  • A3
  • A6
  • Legal
  • Letter
  • Vlastní…

K dispozici jsou tři přednastavené šablony indexových tisků (Prezentace portfolia, Dokumentační fotografie a Indexové tisky), které se liší rozložením a zobrazením nastaveného obsahu stránky. Tlačítko Uložit nastavení slouží k uložení nastavení rozložení stránky a nastavení obsahu. Uložené nastavení se zobrazí v části Šablony a je možné ho smazat pomocí ikony červeného křížku v pravém horním rohu uloženého nastavení.

V části Rozložení je možné nastavit počet sloupců a počet řádků pro indexové tisky. Poměr stran buněk může být: 1:1, 3:2, 4:3 a 16:9. Odsazení obrázků určuje velikost mezery mezi snímky na stránce.

Generované popisky pracují ve formě formátovacího řetězce přímo s metadaty uloženými ve fotografiích. Je zde možnost povolit zobrazení záhlaví a zápatí stránky, popisky nad a pod obrázky. Text lze editovat v režimu Náhled kliknutím na textové pole přímo na stránce.

Nakonec můžete nastavit způsob Vsazení obrázků, kde lze změnit styl Umístění obrázků s možnostmi:

  • Ořezat – snímek bude vložen bez přizpůsobení velikosti pole.
  • Přizpůsobit – velikost snímku bude přizpůsobena velikosti pole.

Natočení obrázků s možnostmi:

  • Vsadit – snímek bude vsazen přímo do pole bez otočení.
  • Automaticky s pootočením – snímek bude automaticky otočen podle orientace pole, kam vkládáte snímek.