Získat obrázky z PDF

Tato funkce umožňuje získat rastrové obrázky uložené v souborech PDF. Obrázky komprimované metodou JPEG jsou ukládány v tomto formátu, ostatní obrázky ve formátu PNG.

Funkce zcela ignoruje veškeré informace uložené v PDF, které nejsou nezbytně potřeba. To znamená, že se v PDF souboru vyhledávají pouze datová úložiště s obrázky, což umožňuje získat obrázky i z porušeného souboru PDF (například nedotaženého z internetu), který je jinak nepoužitelný. Díky tomu jsou obrázky extrahovány přesně tak, jak jsou uloženy v PDF, a mohou být například otočené jinak, než jak jsou zobrazeny při prohlížení v PDF prohlížeči. Pro obrázky s kompresí JPEG a barvami uloženými v barevném prostoru CMYK může být vhodné použít volbu Konvertovat CMYK JPEG soubory do RGB, protože tyto obrázky jsou díky normě PDF uloženy ve formátu, který je nekompatibilní s naprostou většinou programů (barevná informace je tam totiž uložena inverzně).

Vzhledem k rozmanitosti formátu PDF má tato funkce jistá omezení:

Funkce podporuje obrázky:

  • s barevnou paletou, 2, 4, 6 a 8 bitů na pixel, barevná rozlišení RGB a CMYK
  • kompresi obrázků ASCII85, LZW, ZIP, JPEG a JPEG2000

Funkce nepodporuje:

  • získávání obrázků ze souborů, které jsou chráněny proti získání obsahu
  • obrázky, které nemají oba rozměry větší než 5 pixelů