Zásuvné moduly

Před prvním použitím je nutné nastavit cestu do složky, kde se tyto „plug-iny“ nacházejí a to v Nastavení | Možnosti | Zásuvné filtry tlačítkem Přidat. Poté se v Editoru v menu Efekty | Zásuvné moduly objeví jména nalezených filtrů a odsud je možné je používat. Ovládání jednotlivých filtrů a nastavení jejich parametrů je věcí jejich návrhu – v případě problémů je třeba se obrátit na jejich autora nebo nahlédnout do dokumentace.