Správa barev

Základní nastavení

 • Reprodukceje možné vybírat z řady záměrů reprodukce neboli metod převodu. Tu vybíráte na základě použití pro konkrétní případy. Např. metoda zachovávající správný poměr mezi barvami ve fotografii krajiny nebo barvy loga, která obsahuje plné plochy stejných odstínů barev. 
 • Správa barev při tisku – určuje, zda a jak bude při tisku z bitmapového Editoru kontrolovat aplikace nebo ovladač tiskárny konverzi do profilu tiskárny.

Režimy správy barev při tisku

 • Řízena aplikací – předpokládá se, že je správa barev v tiskárně vypnuta, aplikace má pak plnou kontrolu nad převody mezi profily. Tato volba nebude fungovat správně u tiskáren, které nemají profil v RGB, ale umožňuje nejlepší kontrolu výstupu.
 • Řízena tiskárnou (sRGB) – předpokládá se, že správa barev v tiskárně je zapnuta. Obrázky se posílají do tiskárny pouze v sRGB, ale uplatní se nastavení profilu pro tiskárnu.
 • Řízena tiskárnou (Adobe RGB) – funguje stejně jako výše uvedené, s tím rozdílem, že ZPS pošle do tiskárny obrázek v Adobe RGB.
 • Žádná – obrázek se převede na sRGB a pošle se na tiskárnu bez využití správy barev, kontrola výstupu je plně v režii tiskárny.
 • XPS tisk – obrázek je poslán do tiskárny jako XPS dokument. Díky tomu je umožněn tisk obrázků s vyšší barevnou hloubkou. Funkce je dostupná pouze pro tiskárny s XPS ovladačem a správa barev při tisku je plně v režii tiskárny.

Přestože je Zoner Photo Studio schopné načítat CMYK obrázky s použitím barevného profilu, vnitřně pracuje s obrázky vždy v RGB. Interpretace CMYK obrázků není na 100 % kompatibilní  s Adobe Photoshopem, proto je obecně vhodnější přenášet obrázky v RGB.

Pracovní barevný prostor – umožňuje nastavení barevného prostoru zvlášť pro Editor a pro Vyvolat.

 • Použít i pro starší verze procesu – volba nastaví přepočítávání pro již dříve upravené fotografie. Výchozí stav nastavení je vypnuto.

Profily zařízení

 • Tiskárna – barevný profil pro tisk
 • Fotoaparát – barevný profil automaticky vložený do obrázků při použití funkce „Importovat“
 • Scanner – barevný profil automaticky vložený do obrázků při použití funkce „Získat ze skeneru“

Nezvolení profilu znamená

 • Monitor a Tiskárna – použije se profil zvolený v systému
 • ScannerFotoaparát – neprovede se přiřazení profilu

Profily obrázků CMYK

Implicitní vstupní profil je barevný profil použitý pro konverzi ze CMYK do RGB u obrázků, které neobsahují barevný profil. Pokud není zvolen žádný, použije se režim kompatibilní se staršími programy. Výstupní profil je cílový barevný profil pro CMYK obrázky. Pokud není zvolen žádný, použije se režim kompatibilní se staršími programy.