Miniatury

Podle nastavení v této sekci se řídí zobrazování miniatur obrázků ve Filmovém pásu a Průzkumníku. K dispozici je změna Poměru stran, kterou ovlivníte velikost miniatur. Velikost náhledů můžete měnit také v Průzkumníku tažením za jezdec nahoře v panelu nástrojů a případně točením kolečka myši se současně stisknutou klávesou [Ctrl].

Pomocí možností Výběrové pole, Úpravy Vyvolat, Klíčová slova, Hodnocení a barevné značky, Fotografické informace, Textové informace, Audio / Video informace, GPS, Digitální podpis a Systémová ikona můžete ovlivňovat to, které informační ikony se vám při miniaturách budou zobrazovat.

Možnost Výběrové pole je vhodná zejména pro uživatele, kteří se ZPS pracují pomocí dotykových zařízení, jako jsou grafické tablety. Zobrazuje se jako ikona Ikona..
Možnost Připnout soubor u miniatur zobrazí ikonu Ikona., na kterou může uživatel kliknout a zjednodušit tím proces porovnávání v režimu Náhled.
Možnost Otáčení u miniatur zobrazí ikony Ikona. a Ikona., pomocí kterých lze obrázek otočit o 90 stupňů.
Možnost Úpravy Vyvolat u miniatur zobrazí ikonu Ikona., pokud na daném souboru byly provedeny nedestruktivní úpravy v modulu Vyvolat.
Možnost Klíčová slova u miniatur zobrazí ikonu Ikona., pokud daný soubor v metadatech obsahuje nějaká klíčová slova.
Možnost Hodnocení a barevné značky umožňuje u miniatury obrázku vidět, jestli je obrázku přiřazen nějaký počet hvězdiček, příznak Zamítnuto nebo barevná značka. Pokud zaškrtnete možnost Povolit interakce, znamená to, že pro provádění změn v hodnocení a značkách nemusíte otevírat Náhled obrázku, můžete je měnit už při prohlížení miniatur.
Možnost Fotografické informace u miniatur zobrazí ikonu Ikona.. Když se myš zastaví nad touto ikonou, zobrazí se bublina s informacemi o hodnotách doby expozice, clony a ISO. Ikona se zobrazí pouze za předpokladu, že tyto informace jsou dostupné.
Možnost Textové informace u miniatur zobrazí ikonu Ikona., která se u obrázku bude ukazovat pouze za předpokladu, že v metadatech obrázku se nachází nějaké textové informace – Název, Popis, Autor nebo Copyright. Když se myš zastaví nad touto ikonou, zobrazí se bublina s informacemi o názvu a popisu.
Možnost GPS u miniatur zobrazí ikonu Ikona., pokud daný soubor v metadatech obsahuje informaci o souřadnicích nebo o nadmořské výšce.
Možnost Digitální podpis u miniatur zobrazí ikonu Ikona., pokud je daný soubor digitálně podepsán.
Možnost Systémová ikona u miniatur zobrazí ikonu programu, který je nastaven jako výchozí pro otevírání souborů tohoto typu.

V Průzkumníku je možné u každé miniatury Zobrazit jména souborů a dále Rozšířené informace. Tyto informace mohou být zobrazeny přímo pod miniaturami v bublinové nápovědě (tooltip). Nastavením Bublinová nápověda ovlivníte obsah informačního okna, které se zobrazí, pokud se kurzorem myši zastavíte nad souborem v Průzkumníku.

Nastavení těchto informací se řídí Metadatovými tokeny a můžete si je nastavit rozdílně pro fotografie a pro videa. Obdobně mohou být konfigurovány zobrazované informace pro režim Dlaždice.