Miniatury

Podle nastavení v této sekci se řídí zobrazování miniatur obrázků ve Filmovém pásu a Průzkumníku. K dispozici je změna Poměru stran, kterou ovlivníte velikost miniatur. Velikost náhledů můžete měnit také v Průzkumníku tažením za jezdec nahoře v panelu nástrojů a případně točením kolečka myši se současně stisknutou klávesou [Ctrl].

Pomocí možností Výběrové pole, Úpravy Vyvolat, Klíčová slova, Hodnocení a barevné značky, Fotografické informace, Textové informace, Audio / Video informace a GPS můžete ovlivňovat to, které informační ikony se vám při miniaturách budou zobrazovat.

Možnost Výběrové pole je vhodná zejména pro uživatele, kteří se ZPS pracují pomocí dotykových zařízení, jako jsou grafické tablety.

Pokud zaškrtnete možnost Povolit interakce u Hodnocení a barevných značkách, znamená to, že pro provádění změn v hodnocení a značkách nemusíte otevírat Náhled obrázku, můžete je měnit už při prohlížení miniatur.

V Průzkumníku je možné u každé miniatury Zobrazit jména souborů a dále Rozšířené informace. Tyto informace mohou být zobrazeny přímo pod miniaturami v bublinové nápovědě (tooltip). Nastavením Bublinová nápověda ovlivníte obsah informačního okna, které se zobrazí, pokud se kurzorem myši zastavíte nad souborem v Průzkumníku.

Nastavení těchto informací se řídí Formátovacím řetězcem a můžete si je nastavit rozdílně pro fotografie a pro videa. Obdobně mohou být konfigurovány zobrazované informace pro režim Dlaždice.