Náhledy

Podle nastavení v této sekci se řídí zobrazovaní miniatur obrázků v Průzkumníku a Filmovém pásu. Můžete zvolit Šířku náhledů a Poměr stran. V Průzkumníku můžete velikost náhledů rychle měnit také tažením za jezdec v panelu nástrojů případně točením kolečka myši se současně stisknutou klávesou [Ctrl]. Maximální velikost náhledů lze změnit v sekci Katalog.

Zoner Photo Studio umí pro zrychlení Načítat miniatury z EXIF. Tato vlastnost může být vypnuta v případě, že se pracuje s obrázky již upravenými v programu, který do nich zároveň neuložil aktualizovanou miniaturu. Zoner Photo Studio při ukládání upravených obrázků generuje samozřejmě vždy miniaturu aktuální. Do obrázků, ve kterých miniatura v EXIF není nebo je neaktuální, je možné vložit novou pomocí funkce Informace | Operace s informacemi | Přidat náhled do EXIF. Tato funkce pracuje pouze s obrázky typu JPEG a TIFF.

Volba Vytvářet miniatury z videí umožňuje vypnout načítání miniatur ze souborů obsahujících videosekvence. Zobrazit v miniatuře obrázku ikonu zaregistrovaného programu řídí zobrazování symbolu v pravém horním rohu miniatury obrázku. Zobrazovat v miniatuře složky miniatury obrázků umožní vidět v miniatuře složky první čtyři obrázky v ní obsažené. Lze také nastavit Úroveň zanoření pro miniaturu složky, kdy se v miniatuře složky zobrazí miniatury obrázků i z podsložek až do nastavené úrovně.

Nastavením Bublinová nápověda ovlivníte obsah informačního okna, které se zobrazí, pokud se kurzorem myši zastavíte nad souborem v Průzkumníku.