Práce s výběrem

Funkce pro práci s výběrem naleznete v nabídce Editoru Výběr. Vybraná část obrázku je ohraničena obrysem (animující se přerušovaná čára). Vybranou část obrázku lze vložit do schránky a poté vložit do jiného obrázku. Většina nástrojů, filtrů a efektů pracuje nad vybranou částí obrázku. Pokud v obrázku není žádný výběr, tyto funkce se provádí na celý obrázek.

Kromě nástrojů Editoru pro práci s výběrem lze použít i následující volby:

Upravit výběr

Výběr v obrázku lze Zmenšit/zvětšit, vytvořit z obrysu výběru Okraj o zadané velikosti, případně výběr Rozmazat – což je vhodné na „zjemnění“ hran výběru. Všechny parametry udávají rozměry v pixelech. Pokud je zapnut Automatický náhled (ikona se symbolem visacího zámku), změny se projevují okamžitě v obrázku.

Zobrazení výběru

Při pokročilé práci s výběrem je vhodné použít různé režimy zobrazení výběru, pomocí kterých lze ověřit, že je vybraná požadovaná část obrázku. Režimy zobrazení výběru lze volit pomocí voleb v menu Výběr | Zobrazení výběru nebo pomocí panelu nástrojů v horní části bočního panelu v Editoru. Lze vybrat mezi několika možnostmi:

  • Žádné – vybraná část je pouze ohraničená animovanou přerušovanou čárou
  • Překrýt nevybrané – nevybraná část obrázku je překryta červenou barvou
  • Překrýt vybrané – vybraná část obrázku je překryta modrou barvou
  • Černá a bílá – nevybranou část obrázku je zobrazena černou barvou, vybraná část bílou barvou
  • Pouze výběr – je zobrazena pouze vybraná část obrázku na průhledném pozadí
  • Pouze výběr na bílé – je zobrazena pouze vybraná část obrázku na bílém pozadí
  • Pouze výběr na černé – je zobrazena pouze vybraná část obrázku na černém pozadí

Volbou Zobrazit obrys výběru lze vypnout zobrazování obrysu výběru. Jeho vypnutí je vhodné při kontrole přesnosti vybrané oblasti.

Obtáhnout výběr

Pomocí volby Výběr | Obtáhnout je možné obtáhnout vybranou oblast obrázku zvolenou Barvou podle vybraného Režimu a Krytí. Dalšími parametry je Šířka pera a jeho Pozice.

Vyplnit výběr

Pomocí volby Výběr | Vyplnit je možné vyplnit vybranou oblast obrázku zvolenou Barvou podle vybraného Režimu a Krytí.

Vyplnit podle okolí

Odstranění nežádoucího objektu z obrázku může být poměrně pracný a zdlouhavý proces, při kterém je zpravidla potřeba použít několik nástrojů a přesto výsledek nemusí být zcela uspokojivý. Nástroj Vyplnit podle okolí se pokusí objekt odstranit zcela automaticky. Pomocí výběrových nástrojů vyberte část, kterou chcete z obrázku odstranit a stiskněte klávesy [Shift+Delete]. Funkce zvolenou oblast vyplní určitými fragmenty obrazu tak, aby co nejvíce splynulo s okolím. Protože algoritmus vyplňování je poměrně složitý, doporučujeme funkci používat spíše pro menší objekty, při zvolení větší oblasti v obrázku s vysokým rozlišením může být proces odstranění neúměrně zdlouhavý.

Oříznout

Tato funkce ořízne obrázek podle vybrané oblasti. Výsledkem je vždy obrázek oříznutý na obdélník tak, aby obsahoval celou vybranou oblast.

Uložit výběr

Uloží existující výběr (přednostně do formátu PNG), pro pozdější využití funkcí Načíst výběr.

Načíst výběr

Načte výběr ze souboru uloženého na disku. Načtený výběr je možné kombinovat s existujícím výběrem přidáním, odebráním nebo průnikem a dále lze vybrat jeho umístění v obrázku.

Více informací

Jak z fotek odstranit dráty, odpadky a další objekty? Pomůže vám retuš

Naučte se pomocí výběrů pracovat jen s určitou částí fotografie

Jak vytvořit rozmazané pozadí u portrétu