Ořez a otočení [C]

V nabídce Ořez lze zvolit poměr stran obrázku, výchozí hodnota je vždy Aktuální poměr. V seznamu lze vybrat několik předdefinovaných poměrů stran, případě lze číselně zadat požadovaný poměr. Vedle rozbalovací nabídky je tlačítko, pomocí kterého si můžete často používané poměry stran přidat do seznamu.

Pomocí volby Otočení je možné číselně zadat přesnou hodnotu otočení obrázku. Vedle posuvníku je tlačítko pro zadání horizontu v obrázku [H] – po natažení linky v obraze se obrázek natočí tak, aby zadaná linie byla vodorovná (resp. svislá). V nabídce Ořezové značky je seznam značek, které je možné v náhledu zobrazit, jednotlivé značky je možné přepínat i klávesou [Tab].

Stiskem klávesy [X] lze jednoduše prohodit hodnoty poměru stran a změnit tak orientaci výřezu (na šířku nebo na výšku).

Pokud použijete klávesu [Ctrl+A], provedete vytyčení maximální plochy s ohledem na orientaci obrázku – nesouhlasí-li orientace stran zvoleného pevného poměru nebo velikosti s orientací obrázku, pak budou tyto hodnoty automaticky prohozeny.

Perspektivní ořez – umožňuje přesně označit rohy např. dokumentu, kdy dojde spolu s ořezem také k srovnání hran.

Více informací

Kompozice pod drobnohledem