Orez a otočenie [C]

V ponuke Orez možné zvoliť pomer strán obrázku, predvolená hodnota je vždy Aktuálny pomer. V zozname je možné vybrať niekoľko preddefinovaných pomerov strán, prípadne možno číselne zadať požadovaný pomer. Vedľa rozbaľovacej ponuky je tlačidlo, pomocou ktorého si môžete často používané pomery strán pridať do zoznamu.

Pomocou voľby Otočenie je možné číselne zadať presnú hodnotu otočenia obrázku. Vedľa posuvníka je tlačidlo pre zadanie horizontu v obrázku [H] – po natiahnutí linky v obraze sa obrázok natočí tak, aby zadané línia bola horizontálna (resp. zvislá). V ponuke Orezové značky je zoznam značiek ktoré je možné v náhľade zobraziť, jednotlivé značky je možné prepínať aj klávesou [Tab].

Stlačením klávesy [X] možno jednoducho prehodiť hodnoty pomeru strán a zmeniť tak orientáciu výrezu (na šírku alebo na výšku).

Pokud použijete klávesu [Ctrl+A], vykonáte vytýčenie maximálnej plochy s ohľadom na orientáciu obrázku – ak nesúhlasí orientácia strán zvoleného pevného pomeru alebo veľkosti s orientáciou obrázka, potom budú tieto hodnoty automaticky prehodené.

Perspektívny orez – umožňuje presne označiť rohy napr. Dokumentu, kedy dôjde spolu s orezom tiež k porovnaniu hrán.

Viac informácií

Kompozice pod drobnohledem