Obálky

Obálky nájdete v ponuke Upraviť | Efekty | Obálky… okna Prieskumník a v ponuke Efekty | Obálky… v Editore.

Obálky slúžia k tematickým výrezom z fotografií. Obálky sa dajú „orezávať” podľa niekoľko desiatok preddefinovaných tvarov akými sú srdiečka, bubliny, rámiky ap. Zoner Photo Studio dokáže nastaviť ostrosť orezania, farbu pozadia, ktoré ostalo a tiež aj vykonať orezanie „do stratena“.

Dá sa vybrať z niekoľkých typov obálok:

  • Čiernobiele a Farebné šablóny – fotografia bude „orezaná“ podľa vybraného motívu, ktorý sa dá po fotografii posúvať alebo zväčšovať/zmenšovať. Na okraje sa aplikuje zvolená Farba. Okraje sa môžu rozmazať zväčšením hodnoty Rozmazanie.
  • Poštová známka – okraje poštovej známky sú vložené do obrázka alebo ho lemujú. Dá sa nastaviť farba známky, farby pozadia, šírka, posunutie a natočenie tieňa.
  • Puzzle – rozdelí obrázok na kúsky skladačky podľa zadanej šírky a farby pera, zložitosti a percenta chýbajúcich kúskov.
  • Políčko filmu – pridá obrázku vzhľad filmového políčka.
  • Poznámkový blok – pridá obrázku vzhľad poznámkového bloku.

Vaše vlastné obálky

Súbor motívov (obálok) môžete rozširovať. Obrázky sa „orezávajú” podľa masiek, ktoré sú uložené v jednom zo systémových priečinkov programu Zoner Photo Studio  – Envelopes (v priečinkoch Programových súborov). Čiernobiele obálky sú definované obrázkom GIF, ktorý predstavuje masku veľkosti 1024 × 768 bodov a náhľad (tiež GIF) veľkosti 60 × 45 bodov. Farebné obálky sú definované obrázkom PNG, ktorý predstavuje obrázok s priehľadnosťou (alfa kanálom) a náhľad (tiež PNG).

Vaše obálky pridané s nadväzujúcim číslovaním do priečinka Envelopes sa automaticky objavia v ponuke všetkých obálok. Ideálny na tvorbu obálok je Zoner Callisto. Vzorový súbor na užívateľské vytváranie čiernobielych obálok envelope.zmf je už obsiahnutý v priečinku Envelopes.

Další informace

Proměňte své fotky na přání. Máme pro vás rámečky na fotky ke stažení.