Skupiny

Ako súčasť organizácie fotografií je možné využiť Skupiny fotiek. Skupiny fotiek sa ovládajú pomocou príkazov dostupných z panela nástrojov v paneli Informácie, z kontextovej ponuky nad miniatúrami súborov v Prieskumníkovi alebo z hlavnej ponuky Správcu Organizovať | Skupiny. Po označení viacerých fotografií v Správcovi vyberte Vložiť do skupiny. Zoskupené fotografie sa zobrazia ako jedna položka a následne je možné s celou skupinou pracovať ako s jednou fotografiou. Vpravo hore je číslo označujúce počet snímok v skupine, po kliknutí naň sa skupina rozbalí alebo späť zbalí. Ak chcete, aby skupinu reprezentovala iná fotografia ako prvá v poradí, vyberte ju a vyberte Nastaviť ako hlavný súbor skupiny. Jednotlivé fotografie je možné zo skupiny vybrať pomocou voľby Vyňať zo skupiny. Ak chcete skupinu zrušiť, vyberte aspoň jeden súbor zo skupiny a vyberte Zrušiť skupinu.

Pre jednotlivé fotografie možno použiť voľbu Vytvoriť variantu, ktorá v prostredí ZPS X, vytvorí novú verziu fotografie vrátane všetkých zmien Vyvolať. K jednému súboru možno vytvoriť ľubovoľný počet Variantov. Voľba Vytvoriť variant nevytvára bitovú kópiu na HDD a všetky varianty sú zapísané do pomocného súboru .data-zps.Varianty nie je možné presúvať, pretože sú viazané originálnou bitovou kópiou. Napriek tomu sa každý z variantov chová ako samostatný súbor a je možné vykonávať štandardné úpravy a export. Originál fotografie a všetky jeho varianty sa zlúčia do skupiny a správajú tak. Skupinu je možné zrušiť a pracovať s variantmi samostatne. Osamostatniť variantu vytvorí bitovú kópiu pôvodného súboru a pomocný súbor s úpravami Vyvolať, následne dôjde k odstráneniu varianty. Ak bola varianta v skupine, zostava nová bitová kópia tiež v skupine. Prepísať variantom zdrojový súbor možno použiť len na variante. Vykonané úpravy v module vyvolať budú aplikované na pôvodnú fotografiu a variant bude odstránený.