Skupiny

Ako súčasť organizácie fotografií je možné využiť Skupiny fotiek. Skupiny fotiek sa ovládajú pomocou príkazov dostupných z panela nástrojov v paneli Informácie, z kontextovej ponuky nad miniatúrami súborov v Prieskumníkovi alebo z hlavnej ponuky Správcu Organizovať | Skupiny. Po označení viacerých fotografií v Správcovi vyberte Vytvoriť skupinu. Zoskupené fotografie sa zobrazia ako jedna položka a následne je možné s celou skupinou pracovať ako s jednou fotografiou. Vpravo hore je číslo označujúce počet snímok v skupine, po kliknutí naň sa skupina rozbalí alebo späť zbalí. Ak chcete, aby skupinu reprezentovala iná fotografia ako prvá v poradí, vyberte ju a vyberte Nastaviť ako hlavnú. Ak chcete skupinu zrušiť, vyberte aspoň jeden súbor zo skupiny a vyberte Zrušiť skupinu.