Odoslať e-mailom

Voľbou v ponuke Publikovať | Poslať e-mailom … [Ctrl+Shift+M] sa vybrané súbory v okne Prieskumník odovzdajú vášmu poštovému programu, ktorý sa vloží do prílohy novej správy. Pred odoslaním je možné na obrázky a ďalšie súbory aplikovať niekoľko postupov.

Poštový program musí byť aplikácia podporujúca rozhranie MAPI. Webové služby toto rozhranie neposkytujú, preto im nemožno odovzdať prílohy pomocou tejto funkcie.

Plnofarebné obrázky je možné zmenšiť alebo konvertovať do JPEG. Použitím Zmenšiť True Color obrázky na veľkosť dôjde k zmenšeniu obrázkov väčších ako sú zadané hodnoty nastavené. Nastavené hodnoty sú chápané ako maximálne v oboch smeroch – ak jedna prekročí je druhá dopočítaná vždy tak, aby bol zachovaný pomer strán. Voľba Konvertovať True Color obrázky na JPEG zmení formát obrázka (ak je to potrebné) a znova uloží obrázok so zadanou kvalitou kompresie. Obrázky typu GIF a iné paletové obrázky táto funkcia ignoruje.

Ďalším krokom je voliteľná kompresia všetkých vybratých súborov. Pri označení Prílohy komprimovať ZIPom budú všetky súbory pred odoslaním uložené do súboru so zadaným menom s nastavenou kompresiou.

Posledná položka Upozorniť na veľkosť dovoľuje nastaviť si kontrolu medze, pri ktorej bude Zoner Photo Studio upozorňovať na prekročenie veľkosti prílohy. Ak sa tak stane, upozorní na túto skutočnosť a dovolí buď pokračovať, alebo sa vrátiť späť do dialógu a zmeniť nastavenie odosielania.

Alternatívou na odoslanie e-mailom je odoslanie Do schránky. Pri použití tohto tlačidla sa pripravené súbory uložia do dočasného priečinka a do schránky sa vloží odkazy na ne. Potom je možné si otvoriť okno schopné prijať súbor – napríklad nový e-mail alebo ľubovoľný priečinok a pomocou [Ctrl+V] (Prípadne v menu Úpravy | Vložiť) do neho súbor (y) vložiť. Dočasné súbory budú automaticky vymazané pri ukončení programu Zoner Photo Studio, dočasne ušetrené sú len súbory, na ktoré je v schránke ešte odkaz.

Parameter Konvertovať obrázky s profilom do sRGB určuje, či budú obrázky vo farebných profiloch ako je sRGB prevedené do tohto „univerzálneho“ priestoru.

Predvoleného e-mailového klienta vyberiete v ovládacích paneloch Windows pomocou ponuky Prístup a východiskové nastavenie programov z okna funkcie Pridať alebo odstrániť programy.