Veľkosť plátna

Táto funkcia mení veľkosť obrázka jeho orezaním alebo doplnením jednofarebnými okrajmi.

Voľbou v ponuke Upraviť | Veľkosť plátna [Ctrl+W].

Ak nie je zaškrtnutá voľba Relatívna, potom hodnoty ŠírkaVýška určujú výslednú veľkosť obrázka. Ak je voľba Relatívna zvolená, potom tieto hodnoty znamenajú o koľko bude pôvodný obrázok zväčšený alebo zmenšený (záporné hodnoty). Zarovnanie obrazu umožňuje zvoliť referenčný bod celej operácie.
Farba okrajov sa dá zvoliť stlačením farebného tlačidla zo štandardnej systémovej palety, alebo vybrať po stlačení kvapkadla priamo z obrázka.