Veľkosť plátna

Táto funkcia mení veľkosť obrázka jeho orezaním alebo doplnením jednofarebnými okrajmi.

V modulu Správca voľbou v ponuke Upraviť | Veľkosť plátna [Ctrl+W], a v modulu Editor, voľbou v ponuke Dokument | Veľkosť plátna [Ctrl+W].

Ak nie je zaškrtnutá voľba Relatívna, potom hodnoty ŠírkaVýška určujú výslednú veľkosť obrázka. Ak je voľba Relatívna zvolená, potom tieto hodnoty znamenajú o koľko bude pôvodný obrázok zväčšený alebo zmenšený (záporné hodnoty). Zarovnanie obrazu umožňuje zvoliť referenčný bod celej operácie.
Farba okrajov sa dá zvoliť iba v modulu Správca stlačením farebného tlačidla zo štandardnej systémovej palety, alebo vybrať po stlačení kvapkadla priamo z obrázka.