Záloha originálu

Pri prvej úprave fotografie (zmenšenie, otočenie, ale napr. aj pridanie hodnotenia) vytvorí Zoner Photo Studio zálohu pôvodného súboru automaticky. Ak teda dôjde k nejakej nechcenej úprave a degradácii fotografie, je možné sa vrátiť späť k pôvodnému súboru. Tento pôvodný súbor sa nazýva záloha originálu.

Zálohy originálu sa v Prieskumníkovi nezobrazujú ako súbory. Ak má fotografia vytvorenú zálohu originálu, pridá sa na náhľad fotografie ikona – modrá šípka. Kliknutím na túto ikonu sa dá vrátiť k originálnej fotografii. Ďalej je možné pravým tlačidlom myši na tejto ikone vyvolať kontextovú ponuku, z ktorej môžete zálohu okrem obnovy originálu aj odstrániť. Funkcia zálohy originálu sa dá vyvolať aj z hlavnej ponuky programu Organizovať | Záloha originálu… Z tejto ponuky sa navyše dá vytvoriť záloha originálu ručne. To sa dá využiť napr. pred vykonávaním úprav mimo prostredia programu Zoner Photo Studio, kedy by sa záloha originálu inak nevytvorila.

Zálohy originálu sa vytvárajú vo zvláštnom priečinku – tzv. úložisku. V nastavení programu sa dá zistiť veľkosť tohto priečinka, zmazať jeho obsah alebo umiestnenie. Je vhodné umiestniť ho na disk s dostatkom voľného miesta a zároveň s rýchlym prístupom (optimálne rovnaký disk, kde je umiestnený archív fotografií). Automatické vytváranie záloh originálu sa dá aj úplne vypnúť.