Otočenie a prevrátenie

Otočenie vľavo, vpravo, o 180°

Označte v okne Prieskumník všetky obrázky na otočenie a v ponuke vyberte Upraviť | Otočiť vľavo [Ctrl+L], Otočiť vpravo [Ctrl+R] alebo Otočenie a prevrátenie | Otočiť o 180°. Úprava bude aplikovaná naraz. Pri volaní z okna Prieskumníka je otáčanie súborov, ak je to možné, bezstratové. V Editore sú voľby v menu zhodné.

Tieto voľby sú dostupné aj pre video-súbory, kedy sa otočenie zobrazuje výhradne v prostredí ZPS X a využíva bezstratovú formu rotácie. Informácia o orientácii je zapísaná v pomocnom .XMP súbore. Originál súboru tak zostáva bezo zmeny.

O presný uhol

Označte v okne Prieskumník všetky obrázky určené na presné otočenie a v ponuke vyberte Upraviť | Otočenie a prevrátenie | Presne otočiť… [Ctrl+Shift+R]. V Editore sú voľby v menu zhodné.

Môžete zvoliť, aká Farba pozadia bude použitá na doplnenie obrázka na obdĺžnikový formát.

Prevrátenie

Prevrátenie (preklopenie) obrázkov sa vykonáva v Prieskumníkovi voľbou v ponuke Upraviť | Otočenie a prevrátenie | Prevrátiť vodorovne alebo Prevrátiť zvislo. Pri použití z okna Prieskumníka je otáčanie súborov, ak je to možné, bezstratové. Táto funkcia je dostupná aj v Editore v ponuke Dokument | Otočenie a prevrátenie.

Otočiť podľa EXIF

V digitálnych fotoaparátoch, ktoré majú špeciálny senzor, sa ukladá príznak natočenia priamo do fotografií. V niektorých programoch sa potom fotografie po stiahnutí do počítača javí ako nenatočené, v programe Zoner Photo Studio sa fotografie podľa tohto príznaku otáčajú automaticky. Ak chcete, aby boli správne natočené kdekoľvek, označte ich v okne Prieskumník a v ponuke vyberte Upraviť | Otočenie a Prevrátenie | Otočiť podľa EXIF. Úprava je v obrázkoch, pokiaľ je to možné, bezstratová.

Otočiť podľa proporcií

Funkcia slúži na prevrátenie všetkých obrázkov na jednu stranu – na výšku alebo na šírku. Voliteľný je smer rotácie. Funkcia je dostupná z ponuky Prieskumníka Upraviť | Otočenie a prevrátenie | Otočiť podľa proporcií. Úprava je v obrázkoch, pokiaľ je to možné, bezstratová.

Nastaviť príznak otočenia v EXIF

Funkcia je dostupná z ponuky okna Prieskumníka Upraviť | Otočenie a prevrátenie | Nastaviť príznak otočenia v EXIF a slúži pre dodatočné nastavenie príznaku otočenia fotografie, ktorý zapisujú do informácií EXIF vyspelejšie fotoaparáty. Táto funkcia nemení obrazové dáta.