Nájdi a nahraď

Pomocou tejto funkcie môžete nahradiť reťazec iným vo všetkých vybraných poliach. Funkcia sa hodí napríklad na opravy zle zadaných reťazcov, alebo na hromadnú zmenu jazyka opisu v niektorých poliach.

Funkciu spustíte voľbou Informácie | Nájdi a nahraď…  [Ctrl+Shift+K] v ponuke okna Prieskumník.  

Otvorí sa dialóg pre hromadné úpravy vo všetkých textoch uložených vo fotografiách pomocou metódy „nájdi a nahraď“. V stĺpci v ľavej časti je možné si zvoliť, ktoré textové položky vo fotografiách sa majú Prehľadávať. Do polí NájsťNahradiť sa vpisuje text, ktorý má byť zamenený. Voľba Len celé slová určuje, či sa má alebo nemá vykonávať výmena, keď nie je obsah poľa Nájsť v texte samostatne, ale je súčasťou nejakého slova. Voľba Rozlišovať malé a VEĽKÉ riadi, či sa má ignorovať veľkosť jednotlivých znakov. Voľba Prehľadávať texty v obrázku ručne určuje, či bude nahradenie vykonané automaticky, alebo či budete na celý proces dohliadať obrázok po obrázku. Ak je táto voľba povolená, potom sú aktivované tlačidlá Nájsť, NahradiťNahradiť všetko, ktorými potvrdzujete každý krok náhrady. Tlačidlo Aplikovať (a prípadne Aplikovať na všetko pri výbere viacerých obrázkov) pri spodnom okraji dialógu vykoná vlastné nahradenie a uloženie modifikovaného súboru.

Funkcia Nájdi a nahraď mení nenávratne textové informácie uložené v obrázku.