Zoner Photo Cloud

Nové online osobné úložisko pre fotografie. Pre každého používateľa Zoner Photo Studia X je prvých 20 GB zadarmo, navýšenie dátového priestoru je možné objednať pomocou ikony nákupného košíka Ikona. (50 GB za 3,99 €/mesiac, 200 GB za 7,99 €/mesiac, 500 GB za 11,99 €/mesiac, 1 TB GB za 14,99 €/mesiac).

Zoner Photo Cloud umožňuje zdieľanie zložiek medzi užívateľmi Zoner Photo Studia X. Zdieľaný priečinok umožňuje ďalším užívateľom pridávať obsah do zložky, prípadne meniť obsah priečinka. Nastavenie zdieľania priečinkov, kde možno pridať nového používateľa zložky a určiť veľkosť zdieľanej zložky, je k dispozícii pod ikonou zdieľania Ikona. vedľa názvu hlavnej zložky.

Nastavenie zdieľania zložky – v časti Užívatelia zložky možno pridať ďalšieho užívateľa tak, že vložíte email nového používateľa a kliknete na Pridať. Zároveň pomocou ikony Ikona. odstránite už pridaného používateľa. Veľkosť zdieľanej zložky nastavíte posuvníkom v spodnej časti okna.

Minimálna veľkosť zdieľanej zložky je daná celkovou veľkosťou zdieľaných priečinkov a maximálna veľkosť je daná celkovým dostupným priestorom na cloudu, respektíve zadanou max. veľkosťou v prípade už zdieľaných priečinkov.

Upozornenie

Každý užívateľ Zoner Photo Cloudu musí mať aktívny Zoner účet a nainštalovanú poslednú verziu Zoner Photo Studio X. V prípade zdieľania zložky Zoner Photo Cloudu užívateľovi, ktorý nemá aktívny Zoner účet a nainštalované Zoner Photo Studio X, nebude mať tento užívateľ prístup k zdieľaným dátam na Zoner photo Cloud.

Zdieľané dáta

  • Za všetok uložený a zdieľaný obsah zodpovedá užívateľ, ktorý dáta na Zoner Photo Cloud uložil, a tento tiež nesie všetku zodpovednosť za všetky škody,
  • Používatelia zdieľanej zložky majú rovnaké práva k súborom. Užívateľ, ktorému zdieľate zložku, má k priečinku plný prístup a môže manipulovať so súbormi.
  • Zmazaný súbor zo zdieľaného priečinka nájdete v koši v Zoner Photo Cloud vlastníka zložky bez ohľadu na to, či súbor zmazal vlastník zložky alebo užívateľ zdieľanej zložky.
  • Zdieľaná zložka sa započítava do celkovej kapacity Zoner Photo Cloudu iba u používateľa, ktorý zložku zdieľa a nie u používateľa, ktorému je zložka zdieľaná.
    Používateľ, ktorému je poskytnutá zdieľaná zložka, môže do zdieľanej zložky nahrávať ďalšie dáta, ktoré sa ale započítavajú do celkovej kapacity vlastníka zložky na Zoner Photo Cloudu a do kapacity spoločne zdieľanej zložky.

Zmazané dáta sú pre každého z užívateľov prístupné v koši po dobu 30 dní.

Zoner Photo Cloud môžete pridať do Katalógu v nastavení Možnosti | Katalóg pomocou tlačidla Pridať Photo Cloud. Po pridaní pracujete so súbormi v cloude rovnako ako s ostatnými súbormi na pevnom disku, ktoré sú v Katalógu.

V module Vyvolať možno vykonávať úpravy fotografií uložených na cloude bez možnosti exportu do bitmapového formátu (tlačidlo Export v paneli nástrojov nie je dostupné).

Všetok prenos dát je šifrovaný pomocou SSL certifikátov a zabezpečený proti odpočúvaniu. K dátam majú užívatelia prístup iba prostredníctvom Zoner Photo Studia X.

V prípade používateľa s licenciou na počítač je nutné sa k Zoner Photo Cloudu (ak je Zoner Photo Cloud administrátorom licencie povolený) najskôr prihlásiť.

Ďalšie informácie:

Zálohování fotek do cloudu