Úpravy Vyvolať

Tieto možnosti sú dostupné v module Správca | Informácie | Úpravy Vyvolať.

Kopírovať úpravy Vyvolať –  je možné vybrať parametre úprav “Vyvolať”, ktoré budú následne skopírované do schránky pre ďalšie použitie.
Vložiť úpravy Vyvolať – vloží nastavenia zo schránky do vybraných obrázkov
Nastaviť predvolené úpravy Vyvolať – zruší naraz všetky nastavené úpravy do východiskového nastavenia. História úprav bude zachovaná.
Odstrániť úpravy vyvolať – odstráni všetky vykonané úpravy z modulu Vyvolať vrátane histórie vykonávaných úprav. Bude zmazaný pomocný súbor .dat-ZPS, kde sú úpravy zaznamenávané
Režim načítania RAW súborov – umožňuje meniť spôsob načítania obrazových informácií z RAW súborov.