Značka

Pomocou farebných značiek si môžete roztriediť fotografie podľa vlastného systému.

Značky môžete k obrázkom pridávať na Panel pre popis fotografií, ďalej v dialógu Informácie | Informácie o obrázku [Shift+Enter] na záložke Popis. v ponuke okna Prieskumník Informácie | Značka, alebo pomocou klávesových skratiek [Shift+1][Shift+9]. Voľbou Žiadna odstránite značky z fotografie, klávesová skratka [Shift+0].

Klávesové skratky pre používanie značiek si môžete aj prispôsobiť. V okne Možnosti [Ctrl+M] kliknite na možnosť Všeobecné. Tam nájdete tlačidlo Klávesové skratky. Zobrazí sa nové okno a v ňom je vľavo hore voľba Správca. Kliknutím na ňu môžete voľbu zmeniť na Značky a tam potom definovať vlastné skratky.

Ak má fotografia značku, zobrazuje sa na náhľade v okne Prieskumník vpravo dole. Na tomto farebnom štvorčeku je možné vyvolať kontextovú ponuku s možnosťou zmeny značky, alebo jej odstránenie voľbou Žiadna.

Použité farby sa nastavujú v okne Možnosti [Ctrl+M] sekcia Značky. Tu si môžete definovať až 9 vlastných farebných značiek, alebo si vybrať farby používané v iných programoch. Informácia o farbe značky sa ukladá ako zobrazený text do XMP.

Více informací

Úklid fotoarchivu: Třídění fotografií pomocí značek a hodnocení