Kalendár

Na výber sú štyri pripravené formáty kalendárov:

  • A4 jednomesačný
  • A4 dvojmesačný
  • A3 jednomesačný
  • A3 dvojmesačný
  • A5 mesačný stolný
  • A5 týždenný stolný
  • 30 x 14 cm týždenný stolný
  • 30  x 14 cm týždenný stolný
  • HD A3 jednomesačný
  • Vlastný…

Vlastný formát umožňuje nastaviť parametre podľa toho, čo podporuje pripojená tlačiareň, prípadne je možné zadať všetky rozmery ručne.

Šablóny projektu – tu si môžete vybrať rozvrhnutie strán kalendára, farbu farebného pozadia, farbu a font písma. Pri HD kalendári je navyše možnosť voľby matného alebo lesklého papiera.

Parametre kalendára – sa delia na Obecné, Roky, Mesiace a Dni.

Obecné – dovoľuje vybrať Rok a Počiatočný mesiac, Jazyk (pre určenie názvov mesiacov a dní) a Prvý deň v týždni.

Roky, mesiace, dni – nastavenie veľkosti, farby, zvýraznenie a kurzívy písma. V prípade dní je možné nastaviť, či sa majú zobrazovať názvy dní a farebne odlíšiť významné dni a sviatky.

Rozloženie strany ovplyvňuje rozmiestnenie obrázkov a textov na označenej stránke. Na výber je rozloženie rámca s 0 až 9 obrázkami na stránke. Rozloženie stránky môže byť nastavené pre každú stránku kalendára zvlášť. V prípade viacerých označených stránok dôjde k zmene rozloženia u všetkých označených stránok.

Rozložiť na samostatné objekty – na označených stranách sa zmenia ukotvené obrázky na Voľné obrázky, s ktorými je možné voľne pohybovať. Rozloženie strany sa následne mení na východiskovú s počtom ukotvených fotiek “0”.

Režim vsadzovanie fotiek umožňuje upraviť rozloženie stany a spôsob zarovnania vkladaných fotografií.

V časti Štýl rozloženia je k dispozícii 16 prednastavených štýlov rozloženia stránky. Každý zo štýlov je určený nastavením vonkajšieho a vnútorného rámu obrázku. U vonkajšieho rámca možno nastaviť farbu pozadia rámu, krytie, šírku a odsadenie obrázkov. Vnútorný rám je definovaný farbou pozadia, krytím, šírkou a zaoblením, ktoré je vhodné pre nastavenie oblých rohov obrázka. Tlačítko Nastaviť všetkým (predvolené pre projekt) nastaví vybraný štýl rozloženia pre všetky stránky v projekte kalendára.

Všetky zmeny sa ihneď prejavia na zobrazenej tlačovej predlohe.

Další informace

Potěšte své blízké originálním vánočním dárkem. Vytvořte vlastní kalendář