Zoner účet

Zoner účet nie je platená služba, ale je zjednocujúcim prvkom pre všetky naše služby, ako sú Zoner Photo Studio, Zonerama a Milujemefotografii.cz. Môžete cez neho spravovať objednávky a licencie k ZPS, ktoré tak už nikdy nestratíte.

Pomocou prihlásenia sa do Zoner účtu aktivujete nielen skúšobnú verziu, ale aj svoj novo zakúpený program Zoner Photo Studio. Vďaka prihláseniu potom môžete v programe používať online služby, ako je odosielanie fotografií emailom, zdieľanie na Facebook a Zonerama alebo objednávka fotopredmetov.

Prihlásiť sa môžete pomocou e-mailu, Facebooku a Google účtu. Ak sú e-mailové adresy Facebooku a Google odlíšené od e-mailovej adresy vášho Zoner účtu, je nutné najprv tieto e-mailovej adresy pre tieto účty prepojiť v časti Nastavenia.

Prostredie Zoner účtu sa skladá z troch základných častí: Licencie a platby, Odbery a Nastavenie.

Licencie a platby

V tejto časti uvidíte všetky licencie, ktoré sú naviazané k Zoner účtu, skontrolujete platnosť licencie a zvolený typ platby, odovzdáte licenciu, pridáte ďalších užívateľov (platí pre rodinné rozšírenie) a stiahnete poslednú verziu Zoner Photo Studia.

Produkt

Tu uvidíte verziu Zoner Photo Studio X (licencia pre jedného, vlastník rodinného rozšírenia, používateľ rodinného rozšírenia a v prípade multilicencie tiež počet používateľov, pre ktorých bola multilicencia vydaná) a v prípade zakúpenia Zoner Photo Cloud tiež informáciu o veľkosti zakúpeného priestoru na cloude.

Inštalačný súbor Zoner Photo Studia X možno stiahnuť cez voľbu Stiahnuť inštaláciu.

Staršie licencie Zoner Photo Studia možno zobraziť pomocou odkazu Zobraziť staršie licencie.

Zobraziť staršie licencie

Tu sú uvedené všetky licencie starších verzií Zoner Photo Studia (18 a staršie), ktoré sú priradené k vášmu Zoner účtu.

Zadajte ďalší aktivačný kód alebo licenčný kód – pridať ďalšiu licenciu

Cez túto voľbu priradíte k svojmu Zoner účtu svoju licenciu staršej verzie Zoner Photo Studia (17 a staršie).

Stav platby

Sekcia Stav platby ukazuje zvolený typ platby za licenciu (ročná platba, mesačná platba s ročným záväzkom, jednorazová platba) a zvolenú platobnú metódu (identifikovaná čiastočne zakrytým číslom platobnej karty). V prípade ročnej alebo mesačnej platby tu tiež nájdete dátum budúcej platby za licenciu.

  • Tlačítko Zmeniť umožňuje zmenu platobnej metódy a nadviazanie platobnej metódy na licenciu. V novo otvorenom okne uvidíte dostupné platobné metódy a dátum vloženia platobnej metódy na Zoner účet. Tlačidlom Vybrať zvolíte platobnú metódu a tým dôjde k nadviazaniu platobnej metódy na Zoner účet. Aktuálne vybratá platobná metóda je označená tlačítkom Vybraná.
  • Tlačítko Zrušiť umožňuje zrušenie naviazanej platobnej metódy u aktívnej licencie. Najneskôr pred ďalšou plánovanou platbou za licenciu je potrebné doplniť platnú metódu platby.

Stav licencie

Sekcia Stav licencie ukazuje dátum platnosti licencie a informuje o tom, či bude licencia automaticky predĺžená alebo nebude automaticky predĺžená. V prípade, že licencia nebude automaticky predĺžená, tak je možné tu aktivovať automatické predĺženie alebo v opačnom prípade automatické predĺženie zrušiť.

Uložené platobné metódy neprepojené s licenciami

Ukazuje uložené platobné metódy a dátum uloženia platobnej metódy. Uloženú platobnú metódu je možné zrušiť pomocou tlačidla Odstrániť a novú platobnú metódu je možné zadať pomocou tlačidla Pridať. V novo otvorenom okne kliknete na tlačidlo Priradiť novú metódu platby, čím dôjde k presmerovaniu do webového prehliadača, kde dokončíte pridanie platobnej metódy (číslo platobnej karty, PayPal).

Pridanú platobnú metódu môžete zviazať s licenciou pomocou tlačidla Zmeniť v sekcii Stav platby v Licencie a platby.

  • Upozornenie – pre priradenie platobnej metódy si účtujeme drobný poplatok 0,49, ktorý pokryje náklady spojené so spracovaním platby.

Akcie

  • Odovzdať – umožňuje odovzdanie licencie inému užívateľovi.
  • Užívatelia – v prípade, že majiteľ licencie je vlastník rodinného rozšírenia umožňuje pridanie ďalších užívateľov rodinného rozšírenia. V prípade multilicencie umožňuje pridanie ďalších užívateľov multilicencie. Viac informácií nájdete v časti Správa užívateľov licencie.
  • Stiahnuť – link na stiahnutie poslednej verzie Zoner Photo Studio.

Platby a objednávky

Súpis vykonaných objednávok licencií a fyzických produktov. Pri každej objednávke je priložená faktúra pod tlačidlom Vybrať. V prípade licencie pre Zoner Photo Studio nájdete pod tlačidlom vybrať ešte Licenčný list.

Odbery

V tejto časti nastavíte, aké správy si od nás želáte dostávať alebo chcete zrušiť. Po nastavení odberov treba výber potvrdiť tlačidlom Aktualizovať nastavenia odberov.

Nastavenie

V tejto časti je možné zmeniť základné údaje o majiteľovi Zoner účtu: zmeniť prihlasovací email a heslo, prepojiť Zoner účet so sociálnymi sieťami alebo nastaviť zlúčenie Zoner účtu s iným Zoner účtom a prípadne celý Zoner účet úplne zrušiť.

Email – umožňuje zmeniť prihlasovací email k Zoner účtu. Zmenou emailu dôjde ku zmene ID účtu, čím dôjde k presunu licencií a všetkých zadaných nastavení pod novo nastavený email Zoner účtu.

Heslo – tu môžete zmeniť aktuálne heslo k Zoner účtu. Je potrebné zadať nové heslo a nové heslo zopakovať ešte do spodného okna formulára.

Avatar – umožňuje zmeniť fotku, ktorá sa zobrazuje v záhlaví Zoner účtu a tiež v záhlaví galérie Zonerama.

Facebook účet – voľba Prepojiť umožní prepojenie účtu na Facebooku so Zoner účtom. Po prepojení, ktoré vyžaduje prihlásenie sa k účtu na Facebooku, sa zobrazí meno prepojeného účtu tu v nastavení. Hneď ako budú účty prepojené, tak bude možné sa k Zoner účtu prihlásiť pomocou ikony Facebook vedľa prihlasovacieho tlačidla na http://ucet.zoner.cz. Pomocou ikony je možné priamo prepojiť oba účty bez nutnosti sa najskôr prihlasovať k Zoner účtu.

Google účet – voľba Prepojiť umožní prepojenie Google účtu so Zoner účtom. Po prepojení, ktoré vyžaduje prihlásenie sa k účtu na Facebooku, sa zobrazí meno prepojeného účtu tu v nastavení. Akonáhle budú účty prepojené, tak bude možné sa k Zoner účtu prihlásiť pomocou ikony Google účtu vedľa prihlasovacieho tlačidla na http://ucet.zoner.cz. Pomocou ikony je možné priamo prepojiť oba účty bez nutnosti sa najskôr prihlasovať k Zoner účtu.

Zlúčiť s iným účtom – v prípade, že vlastníte viac Zoner účtov a chcete mať prehľad o ich správe, bude najlepším riešením účty zlúčiť a prihlasovať sa pod jedným emailom.

  • Najprv kliknite na Zlúčiť s iným účtom. Prihláste sa na váš druhý mail a vyberte Pokračovať.
  • V ďalšom kroku vyberte email, pod ktorým sa chcete naďalej prihlasovať, a opäť vyberte Pokračovať.
  • Teraz vyberte galériu Zonerama, ktorú chcete ponechať. Pozor! Ak máte na oboch emailoch galériu Zonerama, zostane vám po zlúčení iba jedna a druhá bude zmazaná.
  • Po kliknutí na Pokračovať sa účty zlúčia a zostane vám iba jeden Zoner účet.

Zrušiť Zoner účet – zrušením účtu dôjde k zmazaniu vašej galérie Zonerama a zoznamu vašich licencií. História objednávok ani žiadne ďalšie nastavenia tiež nebudú prístupné, ale z finančných a právnych dôvodov zostanú uložené v našej databáze.