Práca s viacstránkovými dokumentmi

Funkcia umožňuje prácu s viacstránkovými dokumentmi typu PDF alebo TIFF. V základnom predvolenom nastavení Zoner Photo Studia nie je zapnutá, je potrebné ju aktivovať v Možnosti | Ostatné, kde zaškrtnete voľbu Zobraziť v Správcovi funkcie pre prácu s viacstránkovými dokumentmi (TIFF, PDF).

Po aktivácii funkcie budú v Správcovi v menu Organizovať | viacstránkové dokumenty k dispozícii nasledujúce možnosti:

  • Rozložiť na stránky… – rozloží viacstránkový TIFF alebo PDF na jednotlivé stránky. Okrem nastavenia zložky pre uloženie stránok možno nastaviť formát súboru, kvalitu JPG kompresie a DPI v prípade renderovania PDF.
  • Vygenerovať náhľad prvej stránky… – funkcia je dostupná pre PDF aj TIFF formát a vyexportuje náhľad prvej stránky do samostatného súboru. V nastavení exportu možno zvoliť formát súboru JPG alebo PNG, dĺžku dlhšej hrany záberu a kvalitu JPG kompresie.
  • Zložiť do PDF… – aby bola funkcia aktívna, je potrebné označiť dva a viac súborov. Možno nastaviť parametre pre export do PDF ako názov, predmet, autor, kľúčové slová, formát dokumentu a kvalitu prerástrovania v DPI.
  • Zložiť do TIFF…– aby bola funkcia aktívna, je potrebné označiť dva a viac súborov.
  • Previesť TIFF na PDF… – prevedie zvolený TIFF súbor do PDF formátu. V okne Parametre exportu do PDF ,možno okrem zadania názvu, autora, predmetu alebo kľúčových slov zvoliť kvalitu JPG, formát dokumentu a kvalitu prerástrovania v jednotkách DPI. Voľba Po exporte automaticky otvoriť v prehliadači automaticky po exporte otvorí vygenerovaný PDF súbor v prehliadači PDF súborov, ktorý je určený ako predvolený pre prezeranie PDF formátu.
  • Previesť PDF na TIFF… prevedie zvolený PDF súbor do formátu TIFF.

Funkcie pre prácu s viacstránkovými dokumentmi sú k dispozícii aj v kontextovej ponuke súborov v Prieskumníkovi.

Ghostscript

V prípade práce s PDF súbormi bude pri prvom využití funkcií pre prácu s viacstránkovými dokumentmi vyžadovaná inštalácia Ghostscriptu. Na nutnosť inštalácie program upozorní v okne Táto funkcia vyžaduje nainštalovaný Ghostscript. Kliknutím na odkaz Ghostscript sa otvorí internetový prehliadač na webovej stránke Ghostscriptu. Podľa typu operačného systému vyberte 32bit alebo 64bit verziu Ghostscriptu (Ghostscript AGPL Release), stiahnite inštalačný súbor na harddisk a nainštalujte. Po inštalácii Ghostscriptuje potrebné reštartovať Zoner Photo Studio. Po úspešnej inštalácii bude v Správcovi vidieť miniatúra PDF súboru a funkcie pre prácu s PDF súbormi už budú dostupné bez nutnosti ďalšej inštalácie alebo nastavenia.