Tipy pre hromadné premenovanie

Najčastejšie používané kombinácie reťazcov na hromadné premenovanie snímok.

Meno súboru podľa dátumu vyhotovenia

Je vhodné pri synchronizácii snímok vytvorených viacerými prístrojmi, reportážnu fotografiu, vyhotovovanie technickej dokumentácie a pre archiváciu.

Formátovací reťazec (dátum ako meno súboru): {Y}-{M}-{D}-{h}-{m}-{s}-{C}

Počítadlo v mene

Použitie počítadla na začiatku mena súboru je vhodný spôsob zafixovania Používateľské radenie aj mimo programu Zoner Photo Studio.

Pri počítadle (C) sa nastavuje počiatočná hodnota, krok (prírastok) a počet číslic, ktoré sa dopĺňajú na začiatku nulami.

Formátovací reťazec (pridá počítadlo pred meno súboru): {C}-{N}

Meno z vložených popiskov

Z mena súboru je zrejmý aj obsah. Názov je vhodný pre publikovanie fotografií na internete, posielanie e-mailom, zdieľanie, …

Formátovací reťazec (počítadlo, názov z popisku a autor): {C}-{T}-{A}

Názov sa nemusí skladať len z premenných, ale možno použiť aj text (Dovolenka-2005, Rodinná-oslava) a kombinovať ho s časovými údajmi, alebo počítadlom.

Upozornenie

Ak k tomu nemáte závažný dôvod, nemeňte príponu súboru {E}. Nedopatrením by ste si mohli zničiť súbor. Zmenou prípony sa môže stať, že vám fotografia „zmizne“ z okna Prieskumník.
Zoner Photo Studio (aj systém Windows) totiž podľa prípony rozpoznáva formát dát v súbore a rozhoduje o jeho zobrazení, alebo skrytí. Ak si omylom premenujete príponu (napr. z JPG na JPG001) zapnite si zobrazenie všetkých súborov v okne Možnosti | Zobrazenie a premenujte.