Copyright

Autorský tým

Dušan Doležal, Petr Grolich, Aleš Hasala, Ladislav Matula, Pavel Minář, Petr Minář, Martin Sliwka, Vojtěch Tryhuk, Jan Vančura.

Poďakovanie

Zdeněk Bulín, Jan Kovařík, Jaroslav Mejstřík, Luděk Švehla

Zoner Photo Studio X – Pomocník

Časti pomocníka sa dajú ľubovoľne tlačiť len pre osobnú potrebu, ak to nebude inak povolené spoločnosťou ZONER s.r.o.. Pomocník a jeho tlačené kópie sú chránené autorským zákonom a nie je možné ich šíriť ďalej bez povolenia zdarma ani za poplatok. Žiadna časť pomocníka sa nesmie kopírovať, vydávať, ukladať v zobrazovacích systémoch alebo prenášať akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického, fotografického alebo iného záznamu bez písomného povolenia ZONER s.r.o.

Informácie sa poskytujú bez záruky, môžu sa bez upozornenia zmeniť a nemôžu sa považovať za záväzok producenta. ZONER s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepresnosti, ktoré môžu byť v texte.

Revízia textu: 1

Text neprešiel jazykovou korektúrou.

Software: © 1994—2018 ZONER software, a.s.

Dokumentácia: © 2001—2018 ZONER software, a.s.

Ilustrácie a fotografie: © 1999—2018 ZONER software, a.s.

Všetky práva vyhradené.

Zoner Callisto, Zoner Media Explorer a Zoner Photo Studio sú registrované ochranné známky spoločnosti ZONER s.r.o., Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corp. Ostatné názvy môžu byť registrovanými ochrannými známkami svojich vlastníkov.

 • JPEG importný a exportný filter – Copyright © 1991-2000, Thomas G. Lane – Copyright © 1991-1998, Independent JPEG Group, Copyright © 2003-2010 by Guido Vollbeding
 • PNG importný a exportný filter – Copyright © 1998-2010 Glenn Randers-Pehrson
 • TIFF importný a exportný filter – Copyright © 1988-1997 Sam Leffler – Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
 • ZLIB kompresná a dekompresná knižnica – Copyright © 1995-2013 Jean-Loup Gailly, Mark Adler
 • dcraw – Copyright © 1997-2011 by Dave Coffin
 • HD Photo DPK 1.0 – Copyright © 2005-2007 Microsoft Corporation
 • JasPer 1.900.1 – Copyright © 1999-2007 Michael David Adams
 • Thin Plate Spline 2D point morpher – Copyright © 2003-2005 Jarno Elonen
 • JPEG XR Reference software – Copyright © 2008-2010 ITU-T/ISO/IEC
 • minizip 1.1 – Copyright © 2010 Gilles Vollant
 • Intel® Integrated Performance Primitives – Copyright © 2002-2011, Intel Corporation. – All Rights Reserved
 • SpiderMonkey JavaScript Engine
 • Vývoj konzultovaný s prof. RNDr. Miloslavom Druckmüllerom, CSc.
 • Little cms – Copyright © 1998-2005 Marti Maria
 • Adobe XMP Software Development Kit – Copyright © 2000-2013 Adobe Systems Incorporated
 • Template Numerical Toolkit – National Institute of Technology, USA
 • Adobe DNG Software Development Kit 1.4 – Copyright © 2006-2012 Adobe Systems Incorporated
 • SQLite 3.14.1
 • Snowball – Copyright © 2001, Dr Martin Porter