Prechodový filter [G]

V tomto paneli možno do obrázka vložiť ľubovoľné množstvo prechodových filtrov. Pri otvorení panelu je už automaticky do obrázka vložený jeden prechodový filter, jeho pozíciu možno jednoducho zmeniť kliknutím a ťahaním kdekoľvek v obraze. Smer ťahania určuje uhol natočenia filtra, dĺžkou ťahania zvolíte šírku prechodu. Obe hodnoty je možné dodatočne zmeniť myšou. Po natiahnutí možno pomocou posuvníkov zvoliť parametre filtra.

Po výbere masky je možné výber invertovať cez ikonu Ikona. a nastaviť intenzitu úprav od nuly do sto percent pomocou posuvníka. Na vybranej maske je možné zmeniť Základné úpravy, Tonálnu krivku, Farebné korekcie a Prekryť farbou.

Více informací

Jak používat přechodový filtr při úpravě fotografií