Hromadné premenovanie

Funkcia pre hromadnú zmenu názvu súborov s využitím dátumu a vložených informácií (metadát).

Snímky z fotoaparátu majú názvy zložené z písmen a čísel, ktoré im pridelí automatika. Toto číslo môže byť poradovým číslom fotografie v priečinku, alebo celkovým poradovým číslom urobenej fotografie, … Takéto číslovanie ale nie je príliš vhodné pre organizáciu ani pre publikovanie.

Premenovanie jedného súboru je zhodné ako v Prieskumníkovi Windows, označte súbor a druhýkrát naň kliknite alebo stlačte klávesu [F2].

Viac označených súborov je možné premenovať v dialógu, ktorý získate voľbou Organizovať | Hromadné premenovanie [Ctrl+Shift+Q] z ponuky okna Prieskumník.

V poli Meno súboru môžete zostaviť nový názov s použitím vybraných formátovacích reťazcov a počítadla.

Meno súboru

{N}

Rok

{Y}

Prípona

{E}

Mesiac

{M}

Autor*

{A}

Deň

{d}

Názov*

{T}

Hodina

{h}

*rovnomenné pole metadát obrázka

Minúta

{m}

Počítadlo

{C}

Sekunda

{s}

Premenné zastupujúce názov súboru je možné doplniť o parametre určujúce časť mena zvolenú na kopírovanie, teda napríklad {N5-8} použije z mena piaty až osmý znak. Dátum sa dosadzuje buď podľa dátumu vytvorenia súboru, alebo dátumu poslednej zmeny.

Ako výstupný priečinok je možné použiť relatívnu cestu napr. „..záloha“ –  tento priečinok potom bude automaticky vytvorený v nadradenom priečinku.

Voľbu Odstrániť diakritiku a nahradiť medzery použite, ak chcete súbory umiestniť na internet, alebo odosielať do prostredia, kde nie sú povolené znaky s diakritikou.

Ďalšie informácie

Tipy pre hromadné premenovanie