Hromadné premenovanie

Funkcia pre hromadnú zmenu názvu súborov s využitím dátumu a vložených informácií (metadát).

Snímky z fotoaparátu majú názvy zložené z písmen a čísel, ktoré im pridelí automatika. Toto číslo môže byť poradovým číslom fotografie v priečinku, alebo celkovým poradovým číslom urobenej fotografie, … Takéto číslovanie ale nie je príliš vhodné pre organizáciu ani pre publikovanie.

Premenovanie jedného súboru je zhodné ako v Prieskumníkovi Windows, označte súbor a druhýkrát naň kliknite alebo stlačte klávesu [F2].

Viac označených súborov je možné premenovať v dialógu, ktorý získate voľbou Organizovať | Hromadné premenovanie [Ctrl+Shift+Q] z ponuky okna Prieskumník.

V poli Meno súboru môžete zostaviť nový názov s použitím vybraných formátovacích reťazcov a počítadla, viď tabuľka.

 

Meno súboru {N} Rok {Y}
Prípona {E} Mesiac {M}
Autor* {A} Deň {d}
Názov* {T} Hodina {h}
*rovnomenné pole metadát obrázka Minúta {m}
Počítadlo {C} Sekunda {s}

Premenné zastupujúce názov súboru je možné doplniť o parametre určujúce časť mena zvolenú na kopírovanie, teda napríklad {N5-8} použije z mena piaty až osmý znak. Dátum sa dosadzuje buď podľa dátumu vytvorenia súboru, alebo dátumu poslednej zmeny.

Novo premenované fotografie je možné ponechať v pôvodnom umiestnení, alebo zmeniť umiestnenie, do ktorého majú byť presunuté.

Voľbu Odstrániť diakritiku a nahradiť medzery použite, ak chcete súbory umiestniť na internet, alebo odosielať do prostredia, kde nie sú povolené znaky s diakritikou.

Upozornenie: Hromadné premenovanie nie je dostupné, ak je súčasťou výberu zoskupený RAW a JPEG.

Ďalšie informácie

Tipy pre hromadné premenovanie

Udělejte si pořádek ve fotoarchivu. Pomůže vám hromadné přejmenování fotek.