Hromadné premenovanie

Funkcia pre hromadnú zmenu názvu súborov s využitím dátumu a vložených informácií (metadát).

Snímky z fotoaparátu majú názvy zložené z písmen a čísel, ktoré im pridelí automatika. Toto číslo môže byť poradovým číslom fotografie v priečinku, alebo celkovým poradovým číslom urobenej fotografie, … Takéto číslovanie ale nie je príliš vhodné pre organizáciu ani pre publikovanie.

Premenovanie jedného súboru je zhodné ako v Prieskumníkovi Windows, označte súbor a druhýkrát naň kliknite alebo stlačte klávesu [F2].

Viac označených súborov je možné premenovať v dialógu, ktorý získate voľbou Organizovať | Hromadné premenovanie [Ctrl+Shift+Q] z ponuky okna Prieskumník.

V poli Meno súboru môžete zostaviť nový názov s použitím vybraných formátovacích reťazcov a počítadla, viď tabuľka.

 

Meno súboru {N} Rok {Y}
Prípona {E} Mesiac {M}
Autor* {A} Deň {d}
Názov* {T} Hodina {h}
*rovnomenné pole metadát obrázka Minúta {m}
Počítadlo {C} Sekunda {s}

Premenné zastupujúce názov súboru je možné doplniť o parametre určujúce časť mena zvolenú na kopírovanie, teda napríklad {N5-8} použije z mena piaty až osmý znak. Dátum sa dosadzuje buď podľa dátumu vytvorenia súboru, alebo dátumu poslednej zmeny.

Skúsení užívatelia môžu využiť pokročilé formátovacie reťazce. Túto funkciu môžete aktivovať tak, že prvým znakom v názve súboru bude symbol  *  (hviezdička). Pri zmene názvu nie je možné používať kombináciu jednoduchého a pokročilého formátovania. 

Novo premenované fotografie je možné ponechať v pôvodnom umiestnení, alebo zmeniť umiestnenie, do ktorého majú byť presunuté.

Voľbu Odstrániť diakritiku a nahradiť medzery použite, ak chcete súbory umiestniť na internet, alebo odosielať do prostredia, kde nie sú povolené znaky s diakritikou.

Ďalšie informácie

Tipy pre hromadné premenovanie

Udělejte si pořádek ve fotoarchivu. Pomůže vám hromadné přejmenování fotek.