Presety

Presety sú prednastavené úpravy jednotlivých parametrov snímky, ktoré umožňujú rýchlu a jednoduchú úpravu fotiek.

Sú rozdelené do niekoľkých kategórií:

  • Automatické vylepšenie
  • Farebné
  • Čiernobiele
  • Samostatné komponenty
  • Akcia nástrojov
  • Staršie presety
  • a Užívateľské

Po zvolení presetu je možné upraviť mieru sily zvoleného presetu a to pomocou posuvníka, ktorý sa objaví po aplikácii presetu. Ak dôjde k následnej úprave ľubovoľného Parametra Vyvolať, nebude už možné silu efektu upraviť.

Do kategórie Užívateľské pridáte vlastné vytvorené presety. Pre vytvorenie vlastných presetov je potrebné nastaviť parametre nástrojov a preset uložiť pomocou voľby Vytvoriť preset [Ctrl+T] z menu Presety. Pomenovaný preset nájdete v kategórii Užívateľské. Pre pridanie presetu medzi obľúbené kliknite na ikonku hviezdy, ktorá sa objaví vpravo od názvu presetu. Akonáhle je vybraný aspoň jeden preset ako obľúbený, tak sa vytvorí nová kategória Obľúbené, ktorá bude na prvom mieste v zozname kategórií presetov. Voľba pre premenovanie užívateľského presetu je v kontextovom menu presetu.

Vytvorené presety z kategórie Užívateľské možno vyexportovať pomocou Exportovať presety menu Presety. Pre pridanie presetov vyberte Importovať presety.

Více informací

Jak upravovat fotky? Díky presetům to zvládnete na pár kliknutí.

Jak zrychlit úpravy fotek a zároveň zachovat osobitý styl? Vytvořte si vlastní presety