Katalóg

Správanie priečinkov v Katalógu

V Katalógu môže byť pridaných viacero zložiek, pridať ich môžete pomocou tlačidla Pridať priečinok. Pri každej zložke pridanej do Katalógu sa vpravo zobrazuje ikona Ikona., ktorá obsahuje obsahuje voľby: Zmazať náhľady a Odobrať zložku.

Okrem toho každý riadok so zložkou obsahuje tlačidlo Ikona. Možnosti, ktoré otvorí samostatné okno s možnosťami pre danú zložku. Obsahuje možnosti Režim indexovania obrázkov, Režim indexovania videí, Prednačítať náhľady pre offline použitie, Sťahovať online súbory na OneDrive a Režim automatického preindexovania. 

Režim indexovania obrázkov obsahuje tieto možnosti:

  • Iba katalogizovať – pri súboroch pridaných do zložky budú automaticky iba metadáta pre potreby katalogizácie a vyhľadávanie. Načítanie náhľadu bude vykonávané počas prezerania. Pretože sa obmedzí množstvo predčítaných informácií a znižujú sa nároky na ich uloženie, je toto nastavenie vhodné pre extra veľké archívy fotografií, v ktorých je potrebné vyhľadávať, ale nie nevyhnutne rýchlo prechádzať náhľady fotografií.
  • Predčítať Rýchle náhľady pre vyvolané – pri súboroch pridaných do zložky budú automaticky prečítané metadáta, miniatúry snímok a u vyvolaných snímok bude vytvorený náhľad s nižším rozlíšením vrátane úprav z modulu Vyvolať. To zaistí nielen rýchle vyhľadávanie, ale aj rýchle prehliadanie tých najnáročnejších súborov. Keďže sa predčítajú náhľady len pre tie najnutnejšie prípady, je toto nastavenie optimálne pre najširšie použitie.
  • Predčítať chytré RAWy – pri súboroch pridaných do zložky budú automaticky predčítané metadáta, miniatúry snímok a Chytré RAWy. To zaistí nielen rýchle vyhľadávanie a prehliadanie, ale aj vernosť náhľadov RAW v Správcovi a ich rýchle načítanie v module Vyvolať. Keďže je toto nastavenie veľmi náročne na čas predčítanie náhľadov aj na veľkosť úložiska, je nastavenie skôr vhodné pre menšie archívy, kde sa očakávajú časté úpravy. Priebeh načítania chytrých RAWov uvidíte pod ikonou zvončeka v Zoner Photo Studiu.
  • Predčítať chytré RAWy a Rýchle náhľady 1:1 pre nevyvolané – pri súboroch pridaných do zložky budú automaticky predčítané metadáta, miniatúry snímok a chytré RAWy v plnom rozlíšení. To zaistí nielen rýchle vyhľadávanie a prehliadanie, ale aj vernosť náhľadov RAW v Správcovi a ich rýchle načítanie v module Vyvolať. Keďže je toto nastavenie veľmi náročne na čas predčítania náhľadov aj na veľkosť úložiska, je nastavenie skôr vhodné pre menšie archívy, kde sa očakávajú časté úpravy. Priebeh načítania chytrých RAW súborov uvidíte pod ikonou zvončeka v Zoner Photo Studiu.

Predvolená hodnota správania zložiek je Predčítať Rýchle náhľady pre vyvolané.

Režim indexovania videí obsahuje tieto možnosti:

  1. Iba katalogizovať – pri video súboroch pridaných do zložky budú automaticky prednačítané iba metadáta. To zaistí rýchle vyhľadávanie, ale načítanie miniatúr a náhľadov bude vykonávané až po ich vložení do projektu modulu Video. Nastavenie je vhodné pre archív výsledných videí.
  2. Prednačítať interaktívne miniatúry – u video súborov pridaných do zložky budú automaticky prednačítané metadáta a interaktívne miniatúry. To zaistí nielen rýchle vyhľadávanie, ale aj efektívnu orientáciu v natočených materiáloch. Ide o vyvážené nastavenie pre najširšie použitie. Interaktívne miniatúry totiž umožňujú vidieť 360 snímok z priebehu videa pri prechádzaní kurzorom myši nad miniatúrou videa v Prieskumníku a vo Filmovom páse.
  3. Prednačítať Chytré videonáhľady – u video súborov pridaných do zložky budú automaticky prednačítané metadáta, interaktívne miniatúry a chytré videonáhľady. To zaistí nielen rýchle vyhľadávanie a efektívnu orientáciu v natočených materiáloch, ale aj rýchlu prácu v module Video. Nastavenie vyžaduje výrazne viac miesta pre Katalóg, odporúčame skôr pre menej obsiahle pracovné zložky, ktoré budú v dohľadnej dobe spracované.

Predvolená hodnota je Prednačítať interaktívne miniatúry.

Možnosť Prednačítať náhľady pre offline použitie umožňuje zapnúť generovanie veľkých náhľadov súborov, ktoré budú dostupné aj pri odpojení zariadenia, na ktorom je zložka umiestnená (napr. flash disk, prenosný disk a pod.). Súbory z odpojeného zariadenia zostávajú stále prístupné v Katalógu, je možné prezerať ich náhľad a informácie o súbore.

Sťahovať online súbory na OneDrive – súbory v danej zložke, ktoré sú iba on-line na OneDrive, budú stiahnuté na disk.

Režim automatického preindexovania – obsahuje niekoľko spôsobov automatickej indexácie obsahu zložky. Odporúčaná je voľba Automaticky, ktorá dosahuje najlepšie výsledky a volí najvhodnejšie z dostupných režimov.

Údržba vyrovnávacej pamäte

  • Automaticky predčítané náhľady – náhľady načítané zobrazením snímky a náhľady načítané pomocou ikony blesku u zložiek Katalógu.
  • Užívateľsky predčítané náhľady – náhľady predčítané podľa nastavenia v časti Správanie zložiek Katalógu. Predvolené nastavenie je Ponechať aspoň týždeň.

Ikona koša slúži pre okamžité zmazanie náhľadov.

Chytré videonáhľady

Katalogizácia umožňuje aj prednačítanie náhľadov videa, ktoré následne budú v module Video dostupné ako Ikona. Rýchly náhľad. Tu je možné zvoliť, v akej kvalite a v akom rozlíšení sa majú prednačítané náhľady načítať.

Rozlíšenie ponúka možnosti 240p, 360p, 480p, 720p a 1080p. Predvolenou hodnotou je 480p.

Kvalita ponúka možnosti Nízka, Stredná a Vysoká. Predvolenou hodnotou je Stredná.

Do Katalógu sa ukladajú miniatúry obrázkov a ich metadáta. To umožňuje rýchle zobrazenie už načítaných miniatúr obrázkov a sprístupňuje funkciu Rýchle vyhľadávanie nad obrázkami v Katalógu. Index Katalógu je štandardne umiestnený v profile užívateľa na systémovom disku. V prípade nedostatku miesta na systémovom disku je možné Umiestnenie Katalógu zmeniť alebo nastaviť Maximálnu veľkosť.

Do Katalógu sa neukladajú žiadne informácie, než ktoré sú obsiahnuté priamo v súboroch s obrázkami navyše. Preto pri Zmazať vyrovnávaciu pamäť neprídete o žiadne dáta, iba o zrýchlený prístup k miniatúram a metadátam.

Voľba Jazyk pre fulltextové vyhľadávanie má vplyv na algoritmus ohýbania slov, ktorý bude použitý pri indexácii textových informácií pri pridávaní súborov do Katalógu.

Ďalšie informácie

Katalóg

Jarní novinky Zoner Photo Studia X vám ušetří hodiny času: přichází Chytré RAWy!

Plné 1:1 Náhledy: pracujte s RAWy rychleji a precizněji