Katalóg

Správanie priečinkov v Katalógu

V Katalógu môže byť pridaných viac zložiek, pridať alebo odstrániť ich môžete pomocou tlačidiel Pridať priečinok a Odobrať. Pomocou Pridať Photo Cloud možno pridať do katalógu celý Zoner Photo Cloud.

Ikona u zložky Katalógu umožňuje Predčítať náhľady pre offline použitie. Týmto zapnete generovanie veľkých náhľadov súborov, ktoré budú dostupné aj pri odpojení zariadenia, na ktorom je zložka umiestnená (napr. flash disk, prenosný disk a pod.). Súbory z odpojeného zariadenia zostávajú stále prístupné v Katalógu, je možné prehliadať ich náhľad a informácie o súbore. Zároveň je u každej pridanej zložky katalógu možné z menu zvoliť:

  • Iba katalogizovať – pri súboroch pridaných do zložky budú automaticky iba metadáta pre potreby katalogizácie a vyhľadávanie. Načítanie náhľadu bude vykonávané počas prezerania. Pretože sa obmedzí množstvo predčítaných informácií a znižujú sa nároky na ich uloženie, je toto nastavenie vhodné pre extra veľké archívy fotografií, v ktorých je potrebné vyhľadávať, ale nie nevyhnutne rýchlo prechádzať náhľady fotografií.
  • Predčítať vyvolané chytré náhľady – pri súboroch pridaných do zložky budú automaticky prečítané metadáta, miniatúry snímok a u vyvolaných snímok bude vytvorený náhľad vrátane úprav. To zaistí nielen rýchle vyhľadávanie, ale aj rýchle prehliadanie tých najnáročnejších súborov. Keďže sa predčítajú náhľady len pre tie najnutnejšie prípady, je toto nastavenie optimálne pre najširšie použitie.
  • Predčítať chytré RAWy – pri súboroch pridaných do zložky budú automaticky predčítané metadáta, miniatúry snímok a Chytré Rawy. To zaistí nielen rýchle vyhľadávanie a prehliadanie, ale aj vernosť náhľadov RAW v Správcovi a ich rýchle načítanie v module Vyvolať. Keďže je toto nastavenie veľmi náročne na čas predčítanie náhľadov aj na veľkosť úložiska, je nastavenie skôr vhodné pre menšie archívy, kde sa očakávajú časté úpravy. Priebeh načítania chytrých RAWov uvidíte pod ikonou zvončeka v Zoner Photo Studiu.
  • Predčítať šikovné RAWy 1:1 – pri súboroch pridaných do zložky budú automaticky predčítané metadáta, miniatúry snímok a šikovné Rawy v plnom rozlíšení. To zaistí nielen rýchle vyhľadávanie a prehliadanie, ale aj vernosť náhľadov RAW v Správcovi a ich rýchle načítanie v module Vyvolať. Keďže je toto nastavenie veľmi náročne na čas predčítania náhľadov aj na veľkosť úložiska, je nastavenie skôr vhodné pre menšie archívy, kde sa očakávajú časté úpravy. Priebeh načítania šikovných RAW súborov uvidíte pod ikonou zvončeka v Zoner Photo Studiu.

Predvolená hodnota správania zložiek je Predčítať vyvolané Rýchle náhľady.

Údržba vyrovnávacej pamäte

  • Automaticky predčítané náhľady – náhľady načítané zobrazením snímky a náhľady načítané pomocou ikony blesku u zložiek Katalógu.
  • Užívateľsky predčítané náhľady – náhľady predčítané podľa nastavenia v časti Správanie zložiek Katalógu. Predvolené nastavenie je Ponechať aspoň týždeň.
  • Náhľady videí modulu Vytvoriť – dočasne vytvorené náhľady videí v obrazovej stope v module Vytvoriť. Predvolené nastavenie je Ponechať aspoň tri mesiace.

Ikona koša slúži pre okamžité zmazanie náhľadov.

Do Katalógu sa ukladajú miniatúry obrázkov a ich metadáta. To umožňuje rýchle zobrazenie už načítaných miniatúr obrázkov a sprístupňuje funkciu Rýchle vyhľadávanie nad obrázkami v Katalógu. Index Katalógu je štandardne umiestnený v profile užívateľa na systémovom disku. V prípade nedostatku miesta na systémovom disku je možné Umiestnenie Katalógu zmeniť alebo nastaviť Maximálnu veľkosť.

Do Katalógu sa neukladajú žiadne informácie, než ktoré sú obsiahnuté priamo v súboroch s obrázkami navyše. Preto pri Zmazať vyrovnávaciu pamäť neprídete o žiadne dáta, iba o zrýchlený prístup k miniatúram a metadátam.

Voľba Jazyk pre fulltextové vyhľadávanie má vplyv na algoritmus ohýbania slov, ktorý bude použitý pri indexácii textových informácií pri pridávaní súborov do Katalógu.

Ďalšie informácie

Katalóg

Jarní novinky Zoner Photo Studia X vám ušetří hodiny času: přichází Chytré RAWy!

Plné 1:1 Náhledy: pracujte s RAWy rychleji a precizněji