Operácie s informáciami

Odstrániť informácie

Funkcia Informácie | Operácie s informáciami | Odstrániť informácie odstráni z vybratých obrázkov všetky prídavné informácie vrátane farebných profilov. Vlastné obrazové údaje zostávajú pri formáte bezo zmeny.

Nastaviť dátum podľa EXIF

Funkciou Informácie | Operácie s informáciami | Nastaviť dátum podľa EXIF nastavíte súborom čas, ktorý bol uložený pri ich fotografovaní do EXIF. To vám umožní zoradiť obrázky podľa dátumu vzniku aj v programoch, ktoré si túto informáciu nevedia zistiť.