Informácie

Aj keď Zoner Photo Studio dokáže načítať informácie z viacerých formátov, jeho hlavná pozornosť sa sústreďuje na formáty JPEG a TIFF. V obrázkoch týchto formátov môžu byť informácie uložené do troch typov dátových zdrojov – EXIF (Exchangeable Image File Format), IPTC a XMP (eXtensible Metadata Platform). Voľby na tejto záložke umožňujú presnejšiu kontrolu práce s týmito dátovými zdrojmi. Vzhľadom k tomu, že Zoner Photo Studio používa na načítanie informácií z obrázkov vyrovnávaciu pamäť, niektoré zmeny v nastaveniach sa celkovo prejavia až po reštarte aplikácie.

Primárny zdroj dát určuje, ktorý dátový zdroj sa má pri načítaní informácií z obrázka preferovať. Táto voľba neovplyvňuje ukladanie informácií, informácie sa ukladajú vždy do všetkých podporovaných dátových zdrojov. S ohľadom na obmedzenia štandardov EXIF a IPTC sa môžu pri spolupráci s inými programami alebo webovými galériami vyskytnúť problémy s kódovaním. Preto odporúčame ponechať východiskovú voľbu, teda XMP štandard, ktorý týmito neduhmi netrpí.

Východiskové kódovanie IPTC – umožňuje voľbu východiskového kódovania informačného bloku IPTC, ak je vytváraný programom. Pre plnú kompatibilitu so staršími aplikáciami nechajte zvolené Aktuálna kódová stránka, pre plnú podporu všetkých tabuliek znakov prepnite na UTF8.

Ponechať privátne dáta výrobcu v EXIF – digitálne fotoaparáty si do EXIF ukladajú okrem verejne prístupných informácií aj informácie v podobe, ktorá je zrozumiteľná len pre výrobcu fotoaparátu. Pri významnejších výrobcoch fotoaparátov Zoner Photo Studio týmto skrytým informáciám rozumie aspoň čiastočne a je schopné ich pri opätovnom uložení obrázka správne znovu uložiť. Ak sa vám ale pri práci so software dodaným výrobcom fotoaparátu zobrazujú pri obrázkoch upravovaných v programe Zoner Photo Studio nezmyselné údaje, skúste túto voľbu vypnúť.

Ukladať kľúčové slová do poznámky EXIF – špecifikácia EXIF nevyhradzuje priestor pre kľúčové slová. Zoner Photo Studio preto ukladá kľúčové slová do poznámky EXIF. Touto voľbou sa dá toto chovanie vypnúť.

Načítať kľúčové slová z IPTC – zrušte túto voľbu, ak sa vám medzi kľúčovými slovami zobrazujú chybné fragmenty. Táto chyba môže nastať pri načítaní obrázkov v prostredí s jazykovým prostredím iným ako prostredie pod akým boli informácie uložené.

Pre DNG ukladať informácie do externého XMP súboru – Zoner Photo Studio dokáže ukladať XMP do DNG, ale externé uloženie je rýchlejšie a bezpečnejšie pre DNG súbor.

Pomocou tlačidla Užívateľské informácie si môžete nastaviť vlastné XMP pole podľa vašich potrieb. Túto možnosť oceníte najmä ak vkladáte obrázky do firemnej databázy alebo publikačného systému.